Zwiastowanie Maryi Pannie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wypada 25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Kościół wspomina wówczas opisane w Ewangelii według św. Łukasza ukazanie się Najświętszej Maryi Pannie archanioła Gabriela. Boży Posłaniec oznajmił Dziewicy, że zostanie Matką Syna Bożego.