„Przymierze z Maryją" nr 123, Pokładamy ufność w Maryi

Matka Najświętsza prosiła w Fatimie, by Ojciec Święty poświęcił Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Jakaż więc była nasza radość, kiedy usłyszeliśmy wiadomość, że 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek poświęci Sercu Maryi Rosję i Ukrainę. Módlmy się, by ten akt przyniósł światu rychły Chrystusowy pokój i nawrócenie.