Czyściec - królestwo cierpienia

- Czyściec jest straszniejszy od wszystkiego, co się da o nim powiedzieć - twierdziła żyjąca w XX wieku polska mistyczka, Fulla Horak. - Najstraszniejszą męką duszy jest tęsknota za Bogiem.