Św Sebastian, mężny i wierny żołnierz Chrystusa. [PODCAST]

Św. Sebastian był żołnierzem, pierwszym centurionem gwardii pretoriańskiej. Podczas prześladowań chrześcijan wszczętych przez cesarza Dioklecjana pomagał prześladowanym współbraciom w wierze. Po aresztowaniu został wydany przez cesarza łucznikom. Przeszyty licznymi strzałami przeżył egzekucję. Gdy wydobrzał, udał się do Dioklecjana i wezwał go do przyjęcia wiary w Chrystusa. Niestety, rozgniewany cezar ponownie skazał go na śmierć. Artykuł „Św. Sebastian, mężny i wierny żołnierz Chrystusa” pochodzi z 68 numeru „Przymierza z Maryją" z 2013 r.