Przymierze z Maryją nr 115: Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!

W 115. numerze Przymierza z Maryją przywołujemy Wam, Drodzy Przyjaciele, historię Bożego Narodzenia oraz obchodzonych najpierw w tym samym dniu, a obecnie w kolejnych tygodniach świąt Trzech Króli, Chrztu Pana Jezusa w Jordanie i pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Zachęcamy do właściwego przeżycia Adwentu, czasu przygotowania duchowego do świąt, a zarazem na powtórne przyjście Pana Jezusa.