Przymierze z Maryją nr 117, Męka Chrystusa według Całunu

Kończy się Wielki Post. Przed nami Wielki Tydzień, którego apogeum stanowi Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w sposób szczególny nasza myśl biegnie w kierunku Golgoty i Najświętszej Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Także my postanowiliśmy temat główny 117-go numeru „Przymierza z Maryją” poświęcić rozważaniu cierpienia i śmierci Zbawiciela.