Prezentacja 121. numeru „Przymierza z Maryją"

Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom, by Najświętsza Maryja Panna otoczyła Was swą Matczyną opieką, a narodzony w Betlejem Zbawiciel umocnił Wasze przywiązanie do Prawdziwej Wiary i Kościoła. Niech tegoroczne Boże Narodzenie stanie się czasem zachwytu nad Bożym planem Zbawienia i pobudzi wszystkich do większego zawierzenia Najwyższemu.