Święty Stanisław Kazimierczyk [PODCAST]

Św. Stanisław Kazimierczyk bardzo sumiennie spełniał swoje kapłańskie obowiązki. Był dla wiernych troskliwym opiekunem duchowym i spowiednikiem. Szczególnym nabożeństwem darzył Najświętszą Maryję Pannę, która ukazała mu się w kościele na Skałce w towarzystwie św. Stanisława ze Szczepanowa.