Kontemplując blask księżyca

Księżyc czerpie swą jasność od słońca i głównie z tego powodu Ojcowie widzą w nim figurę Kościoła. Św. Hieronim mówi: „Kościół bowiem otrzymuje całe swoje światło od Tego, który jest prawdziwą światłością świata, światłem ludzi, blaskiem chwały Bożej.