Duch chrześcijański i pogański w architekturze

Bardziej jeszcze szokującym niż kontrast między dwoma stylami jest kontrast między dwiema mentalnościami, dwiema kulturami - chrześcijańską i neopogańską - napisał prof. Plinio Correa de Oliveira.