Warto trwać w przymierzu z Maryją!

– Maryja pokazuje nam, czym tak naprawdę jest prawdziwa religijność i czym jest prawdziwa wiara. Wzywając nas do odmawiania Różańca daje nam lekarstwo i najpiękniejsze środki do tego, żebyśmy każdego dnia stawali się wierniejsi nauce Pana Jezusa – mówi Bogusław Bajor, redaktor naczelny „Przymierza z Maryją”, z którym z okazji wydania 100. numeru dwumiesięcznika rozmawiał Krystian Kratiuk.