Przymierze z Maryją nr 110: ,,Św. Hiacynta Marto 1910-1920"

Sto lat temu, 20 lutego 1920 roku odeszła do wieczności Hiacynta Marto. Święte dziecko. Jedno z trojga, którym w Fatimie dane było ujrzeć Matkę Bożą. Przykład św. Hiacynty fascynuje i zadziwia. Do dziś wiele osób zajmujących się duchowością zadaje sobie pytanie: jak to możliwe, że dziesięcioletnie dziecko praktykowało cnoty w tak doskonałym stopniu? Ze względu na 100. rocznicę Jej śmierci, to właśnie św. Hiacyncie poświęciliśmy temat główny najnowszego numeru ,,Przymierza z Maryją".