Adres Redakcji:

 

Redakcja Przymierza z Maryją 

ul. Augustiańska 28
31-064 Kraków

 

tel. +12 423 44 23
www.PrzymierzezMaryja.pl

 

Wydawca: 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej 

im. Ks. Piotra Skargi 

ul. Augustiańska 28
31-064 Kraków

 
 
Wyślij wiadomość