Zmartwychwstanie Piękna"

Ukazały się nowe numery „Przymierza z Maryją” i „Przymierza z Maryją dla Przyjaciół”. Ich treść wprowadza nas w Wielki Tydzień i Wielkanoc. Piękno to dar, który otrzymaliśmy od doskonałego Boga, jest Jego cechą. Bóg jest piękny i Bóg jest pięknem. Dlatego zagadnienie Piękna uczyniliśmy tematem głównym „Przymierza z Maryją”.