Święte wzory
 
Święty Ignacy z Loyoli rycerz kontrreformacji

Rozeznanie w wyborze podwładnych


Pewnego dnia wezwał brata posługującego i kazał mu usiąść w obecności gościa. Brat nie zrobił tego, myśląc, że uwłaczałby tym przełożonemu i gościowi. Ignacy rozkazał mu zatem, by położył stołek na głowie i trwał tak aż do wyjścia gościa.


Kiedy nowicjusz się nie nadawał, Ignacy nie miał dla niego względów nawet z powodu jego pozycji społecznej. Wyrzucił z Towarzystwa syna księcia Bragançy i bratanka wielkiego dobroczyńcy Towarzystwa, Don Manuela, króla Portugalii, a także kuzyna księcia Bivony, krewnego wicekróla Sycylii, który również był jego przyjacielem i dobroczyńcą.


Do Towarzystwa przystąpił Hiszpan o wielkich zdolnościach, o nieprzeciętnej wiedzy i uznanej cnocie, i zręcznie pełnił funkcję przełożonego domu profesorów w Rzymie, ale kiedy w jego głowie pojawił się jakiś pomysł, już stamtąd nie wychodził. Ignacy pozbawił go stanowiska, oceniając jako niezdolnego do rządzenia, skoro sam nie umie być posłusznym
7.

Czczony jak święty jeszcze za życia


Surowość ta była jednakże równoważona przez tak wielką dobrotliwość, że był on prawdziwym ojcem dla nowicjuszy. Taka równowaga sprawiała, że uważano go za świętego już za jego życia.


Jego najcenniejsza zdobycz, święty Franciszek Ksawery, miał dla niego tyle czci, że wiele razy pisał do niego na kolanach. W niebezpieczeństwach i nawałnicach wzywał jego imienia, nosząc dla ochrony na szyi - razem ze swymi ślubami zakonnymi - podpis ojca Ignacego. Niezmiennie twierdził: Ojciec Ignacy jest wielkim świętym. Laínez, inny z pierwszych uczniów Ignacego i jego sukcesor na stanowisku generała Towarzystwa, także czcił go jak świętego, podobnie jak święty Franciszek Borgiasz, następnie trzeci Przełożony Generalny Towarzystwa8.


Jego życie wewnętrzne było głębokie i rozgrywało się niezmiennie w obecności Boga. Zgodnie z tym, co mówi w swej autobiografii, za każdym razem, gdy chciał spotkać Boga, wówczas Go odnajdywał, wystarczało trochę skupienia. Miał powtarzające się wizje, zwłaszcza gdy chodziło o uzgodnienie jakiejś ważnej dla Towarzystwa sprawy lub gdy redagował jego Konstytucje. Wizje te także nie opuszczały go, gdy celebrował Mszę św.9


Jego ubiór zawsze był skromny i bez ozdób, ale czysty i schludny, ponieważ - choć bardzo ukochał biedę - nigdy nie odpowiadał mu brak czystości
10.


Święty Ignacy zmarł w Rzymie dnia 31 lipca 1556 roku.

Plinio Maria Solimeo

 


1 Pedro de Ribadeneira, Vida de San Ignácio de Loyola, Espasa-Calpe Argentina SA, Buenos Aires 1946.
2 Saint Ignace de Loyola, Autobiographie, Editions du Seuil 1962, s. 43. Autobiografia ta została opowiedziana o. Luisowi Gonçalves da Câmara przez samego Świętego. Obdarzony niezwykłą pamięcią portugalski jezuita natychmiast po każdej rozmowie przelewał ją na papier. Święty Ignacy dyktował tekst w trzeciej osobie.
3 Id., ib.
4 Saint Ignatius of Loyola, J. H. Pollen, Trascribed by Marie Jutras, The Catholic Encyclopedia, Vol. VII, 1910, Robert Appleton Company. Online Edition Copyright 1999 by Kevin Knight.
5 R. Garcia-Villoslada, S. I., Ignácio de Loyola - Un espańol al servicio del Pontificado, Hechos y Dichos, Saragossa 1956, s. 221.
6 J. M. S. Daurignac, Santo Inácio de Loiola - Fundador da Compahnia de Jesus, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto 1958, wyd. 4, s. 255.
7 Id., s. 257 i nn.
8 Pedro de Ribadeneira, op. cit., s. 258.
9 Zobacz Autobiographie, s. 163.
10 Id., s. 260-261.

1 / 2 / 3 /

"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Kościół wobec zarazy
Panika związana z tzw. pandemią koronawirusa ogarnęła cały świat. Groza miesza się z ironią. Grozę wywoływały i chyba jeszcze ciągle wywołują informacje o śmierci zakażonych, zdjęcia trumien masowo wywożonych z prosektoriów przez ciężarówki… Ironię zaś wzbudzają: brak konsekwencji rządzących w podejmowanych działaniach prewencyjnych, zalew sprzecznych informacji i spiskowych teorii. Łatwo się w tym wszystkim zagubić. Zresztą ojcu kłamstwa zależy na tym, byśmy czuli się pogubieni, opuszczeni i osamotnieni – bez żadnej nadziei…

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
Listy od Przyjaciół
 
Listy od Przyjaciół

Szczęść Boże!

Chciałbym przekazać Państwu krótkie świadectwo. Jesteśmy z żoną w sakramentalnym związku małżeńskim już od 37 lat. Mamy dwie córki i 3-letniego wnuczka. Starsza córka mieszka za granicą, młodsza – tutaj z mężem i dzieckiem. Moja żona jest niepełnosprawna i niewidoma. Porusza się na wózku inwalidzkim. Ja jestem po trzech poważnych wypadkach. W roku 2006 spadły na mnie 24 palety. Miałem złamaną miednicę w pięciu miejscach i uszkodzone biodro. Leżałem w szpitalu dwa tygodnie. Później przywieźli mnie do domu, gdzie miałem spędzić w łóżku kolejne tygodnie. Po siedmiu dniach uratował mnie jednak bł. ks. Wincenty Frelichowski. Jego relikwie mamy w domu. Po wytrwałej modlitwie za wstawiennictwem błogosławionego Wincentego nagle udało mi się po kilku dniach wstać z łóżka. Lekarze nie dawali mi wcześniej szansy na pełne wyzdrowienie, ale jednak stało się inaczej. Po prostu pewnego dnia ks. Wincenty powiedział do mnie: „Wstań i chodź”. I chodzę do dziś i opiekuję się żoną, choć nieraz jest bardzo ciężko. Cieszę się jednak, że wraz z żoną możemy wspierać Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Prosimy o modlitwę za całą naszą rodzinę. Szczególnie za nasze zdrowie. Zostańcie z Bogiem.

Wacław z żoną Marią

 

 

Szanowna Redakcjo!

Jestem niesamowicie zbudowana Waszą działalnością. Przesyłane materiały bardzo sobie cenię. Czytam „Przymierze z Maryją”. Treściami dzielę się z najbliższymi. Moja rodzina jest wierna przykazaniom Bożym i kościelnym. Taka postawa jest budująca – dodaje siły i wiary do niesienia krzyża dnia codziennego.

W ostatnim czasie, pod koniec roku 2019, przeżywaliśmy trudne chwile, zresztą to trwa nadal. U mojego męża Jana wykryto raka jelita grubego. Badania, operacja, pobyt w szpitalu…

Można było to wszystko przyjąć, wytrzymać i działać tylko dzięki modlitwie do Boga, o którą prosiliśmy i nadal prosimy naszych znajomych i bliskich. Uczestnictwo we Mszy Świętej, odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy szpitala zakonu bonifratrów przed cudownym obrazem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych pomagały w tych trudnych chwilach. Pisząc o tym, pragnę podkreślić, że dzięki modlitwie, zaufaniu Opatrzności i Miłosierdziu Bożemu, mogliśmy przyjmować te wszystkie bolesne wydarzenia ze spokojem, powierzając również lekarzy opiece Ducha Świętego.

Teraz jesteśmy z mężem już razem, wspieramy się nawzajem i ufamy Bogu, że udźwigniemy ten krzyż. Prosimy o modlitwę.

Janina

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo

Pragnę podziękować za wszystkie pamiątki i upominki, które od Was otrzymuję. Chciałabym też podzielić się z Państwem świadectwem wyjścia z nałogu alkoholowego mojego syna Mariusza, który zmagał się z tym problemem przez trzy lata. Żona odeszła od niego, wyprowadzając się z dwojgiem dzieci do swojej matki. A ja codziennie modliłam się na różańcu o jego nawrócenie. Prosiłam Matkę Bożą i św. Ojca Pio o wstawiennictwo. Prosiłam Pana Jezusa o dar nawrócenia mojego syna. I stał się cud. Syn zachorował. Miał poważną operację głowy – usunięcia guza i krwiaka pod czaszką. Operacja się udała. A syn, gdy wychodził ze szpitala, powiedział: „Mamo, już nigdy nie zobaczysz mnie pijanego”. I dotrzymuje obietnicy. Od tego czasu minęło sześć lat i przez ten okres nie pił żadnego alkoholu. Założył firmę transportową, żona z dziećmi wróciła do domu. Obecnie mieszkają razem.

Dziękowałam i nadal dziękuję Panu Jezusowi, jak również Matce Najświętszej i św. Ojcu Pio, że mnie wysłuchali i uzdrowili mojego syna z tej choroby.

Napisałam te słowa, bo chcę podzielić się świadectwem, że dzięki mocnej wierze i modlitwie możemy otrzymać łaskę o którą prosimy. Szczęść Wam Boże. Życzę zdrowia i wszelkich łask.

Krystyna z Łódzkiego

 

 

Szczęść Boże!

Szanowna Redakcjo

Pragnę podzielić się z Państwem świadectwem. Urodziłam się w wielodzietnej, katolickiej, robotniczej rodzinie na wsi. Gdy miałam 6 lat, zostałam osierocona wraz z siedmiorgiem rodzeństwa, ponieważ zmarła nam mama. Tatuś dawał nam bardzo dobry przykład, wychowywał nas bardzo religijnie: prowadził do kościoła i uczył codziennej modlitwy.

Młodo wyszłam za mąż i urodziłam troje dzieci. Moje małżeństwo nie było jednak szczęśliwe, ponieważ mąż nadużywał alkoholu i znęcał się nade mną i nad dziećmi. Pomimo tego nigdy nie straciłam wiary w Boga. Wierzyłam, że zawsze jest ze mną i pozwala mi wytrwać. Każdego wieczoru klękaliśmy razem z dziećmi i modliliśmy się gorąco. Gdy dzieci usamodzielniły się i założyły własne rodziny, postanowiłam wyjechać do Grecji. W tym czasie mieszkał tam i pracował mój syn. Przez jakiś czas mieszkaliśmy razem, ale syn zachorował i zmarł.

Od znajomych dowiedziałam się, że w naszej parafii organizowane są spotkania ewangelizacyjne. Zdecydowałam, że i ja będę na nie uczęszczać. Tutaj bardzo uspokoiłam się wewnętrznie i doświadczyłam ogromnej duchowej radości. Brałam udział w rekolekcjach. Przez dwa lata, przed tym wspaniałym duchowym doświadczeniem, cierpiałam bardzo na ból prawej ręki, która mi drętwiała i traciłam w niej czucie. Wiele razy jeździłam do lekarzy, ale pomimo iż brałam leki, ból nie ustępował. Tego dnia modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem i w pewnym momencie odczułam drganie tej chorej ręki. Uświadomiłam sobie, że ból ustąpił. Od tego czasu upłynęło już 6 lat, a moja ręka jest zdrowa.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to uzdrowienie. Dziękuję Ci też za to, że dałeś mi łaskę wytrwania i cierpliwości w czasie, gdy zmarł mój syn. Za wiarę i siłę w ciężkich chwilach mojego życia, dziękuję Panie Jezu. Wierzę w Ciebie, Boże żywy!

Anna z Żywca

 

 

Szanowny Panie Prezesie

Z całego serca dziękuję za modlitwę oraz wszystkie życzenia i upominki, Niech Pan Bóg i Matka Najświętsza mają w Swojej opiece Pana i wszystkich pracowników Stowarzyszenia. Niech obdarzą Was zdrowiem i wszelkimi łaskami. Bóg zapłać za wszystko i Szczęść Boże!

Janina