Zostań Dobrodziejem Przymierza z Maryją!

Przymierze z Maryją  to bezpłatne pismo, wydawane przez Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi, które co 2 miesiące trafia do  300 000 czytelników! Pojedynczy egzemplarz czytają przeciętnie cztery osoby, zatem stale docieramy do ponad miliona Polaków, którzy poszerzają swoją świadomość religijną, a nawet wracają na ścieżkę wiary.

 

Chcemy, aby te wartościowe treści zagościły w kolejnych polskich domach, co jest możliwe wyłącznie dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Dobrodziejów.  

 

Ty również możesz do nich dołączyć i wesprzeć Przymierze z Maryją dowolną kwotą. Nasze pismo utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych datków.

Dzięki Twojej hojności będziemy mogli:

  • pokryć koszty druku Przymierza z Maryją,
  • sfinansować dystrybucję czasopisma,
  • przeprowadzić w mediach społecznościowych akcję promującą  nasz dwumiesięcznik, dzięki której kolejne polskie rodziny dowiedzą się o Przymierzu z Maryją i otrzymają je bezpłatnie.

 

Kliknij tutaj i wesprzyj Przymierze z Maryją!

WESPRZYJ, A OTRZYMASZ...

 

Jeśli wesprzesz Przymierze z Maryją kwotą przynajmniej 20 złotych i wypełnisz poniższy formularz, na podany przez Ciebie adres wyślemy specjalny pakiet zawierający najnowszy numer PzM oraz niezwykłą książkę W Przymierzu z Maryją.

W Przymierzu z Maryją to 159-stronicowa publikacja wydana z okazji 100. numeru naszego czasopisma. Książka to wybór artykułów, które na przestrzeni ostatnich lat zostały opublikowane w PzM. Znajdziesz w niej wartościowe teksty autorstwa m.in. Bogusława Bajora, redaktora naczelnego Przymierza z Maryją, ks. Romana Kneblewskiego, ks. Adama Martyny czy Arkadiusza Stelmacha, wiceprezesa Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi.


Pamiętaj! Przymierze z Maryją powstaje wyłącznie dzięki pomocy naszych Przyjaciół i Dobrodziejów!

Aby wesprzeć nasze czasopismo, wypełnij poniższy formularz.
Wspieram Przymierze z Maryją datkiem w kwocie:
20 zł
WYŚLIJ
 
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej »