Rodzina
 
Kryzys męskości
Jacek Pulikowski

Prawdziwa wolność – panowanie nad sobą

Powróćmy jednak do pozytywnej definicji miłości. Miłość jako dar z siebie samego. Wymaga ona w oczywisty sposób panowania nad sobą – posiadania siebie. Posiadanie siebie jest wynikiem podjętego trudu i łaski, które to z pierwotnego rozbicia (dezintegracja osoby) mogą doprowadzić do pełnej wolności (integracja). Wolność będzie tu zdolnością do wyboru dobra a odrzucenia zła, i to bez względu na pobudzenia wewnętrzne czy naciski zewnętrzne. Człowiek prawdziwie wolny może w ekstremalnych warunkach nawet poświęcić życie, broniąc wyznawanych wartości (np. wiary). Tak więc o miłości można zdecydować. Podjąć rozumną decyzję, ślubować miłość i wypełnić ślub bez względu na przeszkody i trudności. W tym sensie miłość można (a nawet trzeba!) sobie narzucić od chwili, gdy podjęło się takie sakramentalne zobowiązanie (małżeństwo, kapłaństwo). Wypełnienie tego zobowiązania dla człowieka dojrzałego korzystającego ponadto z łaski płynącej z sakramentów zawsze jest możliwe. Wierne i uczciwe wypełnienie tego zobowiązania zasługuje na pochwałę, szacunek, a nawet podziw i ... nagrodę w szczęśliwej wieczności. Warto dodać, że miłość prawdziwa rodzi dobro i ... tylko dobro. Po owocach poznacie. Zatem skoro współżycie płciowe może przynosić dobro zarówno osobom, jak i ich relacji tylko w małżeństwie, to każde współżycie pozamałżeńskie jako nierodzące dobra a krzywdę jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem miłości.

Potrzeba odpowiedzialności

Odpowiedzialność jest przywilejem człowieka, bowiem wymaga użycia rozumu i woli. Człowiek odpowiedzialny wie, co robi, zna skutki swego działania, bierze na siebie te skutki, słowem – gotów jest ponosić nawet trudne i przykre konsekwencje swego działania. Wydaje się, że współczesnym mężczyznom najbardziej brakuje właśnie odpowiedzialności. Powrót do męskiej odpowiedzialności bez wątpienia uratowałby ginące rodziny, odwróciłby ku dobru losy świata. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio określa pola odpowiedzialności męskiej. Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny poprzez: odpowiedzialność za życie poczęte, udział w wychowaniu, pracę zawodową (byt), dawanie przykładu dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Już sama odpowiedzialność za skutki własnego działania płciowego, podjęta konsekwentnie przez mężczyzn, odmieniłaby bez wątpienia losy świata. W jednej chwili zniknęłyby z powierzchni ziemi liczne patologie potwornie niszczące rodzinę (pornografia, prostytucja, przestępstwa seksualne, zdrady, antykoncepcja, aborcja, a w efekcie rozwody, osierocone dzieci, ... itd., itd.)

Powrót głowy rodziny

Mężczyzna powróciwszy do miłości i odpowiedzialności, stałby się w rodzinie tym, kim być powinien. Przywrócony zostałby w naturalny sposób autorytet ojca i męża. Ojciec byłby ostoją (również psychiczną) dla wszystkich członków rodziny. Stałby się na powrót głową rodziny, odzyskał posłuch. Zniknęłyby powody do przejmowania władzy w rodzinie przez kobiety, ponieważ byłoby im po prostu dobrze i bezpiecznie pod opiekuńczymi skrzydłami męża i ojca ich dzieci. Dzieci nie gubiłyby się w życiu, bo wierząc ukochanemu tacie, odrzuciłyby fałszywe autorytety, bożki, sekty. Mąż sprawując władzę, stałby się autentycznym kapitanem, dyrygentem, przewodnikiem i... sługą na straży dobra rodziny! Wszyscy w rodzinie byliby szczęśliwi, bo przywrócony zostałby pierwotny, zgodny z zamysłem Stwórcy ład. Wystarczy „tylko”, by mężczyźni powrócili do prawdziwej miłości i odpowiedzialności.

1 / 2 / 3 /

"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Kościół wobec zarazy
Panika związana z tzw. pandemią koronawirusa ogarnęła cały świat. Groza miesza się z ironią. Grozę wywoływały i chyba jeszcze ciągle wywołują informacje o śmierci zakażonych, zdjęcia trumien masowo wywożonych z prosektoriów przez ciężarówki… Ironię zaś wzbudzają: brak konsekwencji rządzących w podejmowanych działaniach prewencyjnych, zalew sprzecznych informacji i spiskowych teorii. Łatwo się w tym wszystkim zagubić. Zresztą ojcu kłamstwa zależy na tym, byśmy czuli się pogubieni, opuszczeni i osamotnieni – bez żadnej nadziei…

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
Listy od Przyjaciół
 
Listy od Przyjaciół

Szczęść Boże!

Chciałbym przekazać Państwu krótkie świadectwo. Jesteśmy z żoną w sakramentalnym związku małżeńskim już od 37 lat. Mamy dwie córki i 3-letniego wnuczka. Starsza córka mieszka za granicą, młodsza – tutaj z mężem i dzieckiem. Moja żona jest niepełnosprawna i niewidoma. Porusza się na wózku inwalidzkim. Ja jestem po trzech poważnych wypadkach. W roku 2006 spadły na mnie 24 palety. Miałem złamaną miednicę w pięciu miejscach i uszkodzone biodro. Leżałem w szpitalu dwa tygodnie. Później przywieźli mnie do domu, gdzie miałem spędzić w łóżku kolejne tygodnie. Po siedmiu dniach uratował mnie jednak bł. ks. Wincenty Frelichowski. Jego relikwie mamy w domu. Po wytrwałej modlitwie za wstawiennictwem błogosławionego Wincentego nagle udało mi się po kilku dniach wstać z łóżka. Lekarze nie dawali mi wcześniej szansy na pełne wyzdrowienie, ale jednak stało się inaczej. Po prostu pewnego dnia ks. Wincenty powiedział do mnie: „Wstań i chodź”. I chodzę do dziś i opiekuję się żoną, choć nieraz jest bardzo ciężko. Cieszę się jednak, że wraz z żoną możemy wspierać Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Prosimy o modlitwę za całą naszą rodzinę. Szczególnie za nasze zdrowie. Zostańcie z Bogiem.

Wacław z żoną Marią

 

 

Szanowna Redakcjo!

Jestem niesamowicie zbudowana Waszą działalnością. Przesyłane materiały bardzo sobie cenię. Czytam „Przymierze z Maryją”. Treściami dzielę się z najbliższymi. Moja rodzina jest wierna przykazaniom Bożym i kościelnym. Taka postawa jest budująca – dodaje siły i wiary do niesienia krzyża dnia codziennego.

W ostatnim czasie, pod koniec roku 2019, przeżywaliśmy trudne chwile, zresztą to trwa nadal. U mojego męża Jana wykryto raka jelita grubego. Badania, operacja, pobyt w szpitalu…

Można było to wszystko przyjąć, wytrzymać i działać tylko dzięki modlitwie do Boga, o którą prosiliśmy i nadal prosimy naszych znajomych i bliskich. Uczestnictwo we Mszy Świętej, odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy szpitala zakonu bonifratrów przed cudownym obrazem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych pomagały w tych trudnych chwilach. Pisząc o tym, pragnę podkreślić, że dzięki modlitwie, zaufaniu Opatrzności i Miłosierdziu Bożemu, mogliśmy przyjmować te wszystkie bolesne wydarzenia ze spokojem, powierzając również lekarzy opiece Ducha Świętego.

Teraz jesteśmy z mężem już razem, wspieramy się nawzajem i ufamy Bogu, że udźwigniemy ten krzyż. Prosimy o modlitwę.

Janina

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo

Pragnę podziękować za wszystkie pamiątki i upominki, które od Was otrzymuję. Chciałabym też podzielić się z Państwem świadectwem wyjścia z nałogu alkoholowego mojego syna Mariusza, który zmagał się z tym problemem przez trzy lata. Żona odeszła od niego, wyprowadzając się z dwojgiem dzieci do swojej matki. A ja codziennie modliłam się na różańcu o jego nawrócenie. Prosiłam Matkę Bożą i św. Ojca Pio o wstawiennictwo. Prosiłam Pana Jezusa o dar nawrócenia mojego syna. I stał się cud. Syn zachorował. Miał poważną operację głowy – usunięcia guza i krwiaka pod czaszką. Operacja się udała. A syn, gdy wychodził ze szpitala, powiedział: „Mamo, już nigdy nie zobaczysz mnie pijanego”. I dotrzymuje obietnicy. Od tego czasu minęło sześć lat i przez ten okres nie pił żadnego alkoholu. Założył firmę transportową, żona z dziećmi wróciła do domu. Obecnie mieszkają razem.

Dziękowałam i nadal dziękuję Panu Jezusowi, jak również Matce Najświętszej i św. Ojcu Pio, że mnie wysłuchali i uzdrowili mojego syna z tej choroby.

Napisałam te słowa, bo chcę podzielić się świadectwem, że dzięki mocnej wierze i modlitwie możemy otrzymać łaskę o którą prosimy. Szczęść Wam Boże. Życzę zdrowia i wszelkich łask.

Krystyna z Łódzkiego

 

 

Szczęść Boże!

Szanowna Redakcjo

Pragnę podzielić się z Państwem świadectwem. Urodziłam się w wielodzietnej, katolickiej, robotniczej rodzinie na wsi. Gdy miałam 6 lat, zostałam osierocona wraz z siedmiorgiem rodzeństwa, ponieważ zmarła nam mama. Tatuś dawał nam bardzo dobry przykład, wychowywał nas bardzo religijnie: prowadził do kościoła i uczył codziennej modlitwy.

Młodo wyszłam za mąż i urodziłam troje dzieci. Moje małżeństwo nie było jednak szczęśliwe, ponieważ mąż nadużywał alkoholu i znęcał się nade mną i nad dziećmi. Pomimo tego nigdy nie straciłam wiary w Boga. Wierzyłam, że zawsze jest ze mną i pozwala mi wytrwać. Każdego wieczoru klękaliśmy razem z dziećmi i modliliśmy się gorąco. Gdy dzieci usamodzielniły się i założyły własne rodziny, postanowiłam wyjechać do Grecji. W tym czasie mieszkał tam i pracował mój syn. Przez jakiś czas mieszkaliśmy razem, ale syn zachorował i zmarł.

Od znajomych dowiedziałam się, że w naszej parafii organizowane są spotkania ewangelizacyjne. Zdecydowałam, że i ja będę na nie uczęszczać. Tutaj bardzo uspokoiłam się wewnętrznie i doświadczyłam ogromnej duchowej radości. Brałam udział w rekolekcjach. Przez dwa lata, przed tym wspaniałym duchowym doświadczeniem, cierpiałam bardzo na ból prawej ręki, która mi drętwiała i traciłam w niej czucie. Wiele razy jeździłam do lekarzy, ale pomimo iż brałam leki, ból nie ustępował. Tego dnia modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem i w pewnym momencie odczułam drganie tej chorej ręki. Uświadomiłam sobie, że ból ustąpił. Od tego czasu upłynęło już 6 lat, a moja ręka jest zdrowa.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to uzdrowienie. Dziękuję Ci też za to, że dałeś mi łaskę wytrwania i cierpliwości w czasie, gdy zmarł mój syn. Za wiarę i siłę w ciężkich chwilach mojego życia, dziękuję Panie Jezu. Wierzę w Ciebie, Boże żywy!

Anna z Żywca

 

 

Szanowny Panie Prezesie

Z całego serca dziękuję za modlitwę oraz wszystkie życzenia i upominki, Niech Pan Bóg i Matka Najświętsza mają w Swojej opiece Pana i wszystkich pracowników Stowarzyszenia. Niech obdarzą Was zdrowiem i wszelkimi łaskami. Bóg zapłać za wszystko i Szczęść Boże!

Janina