Drodzy Przyjaciele

Kończy się Wielki Post. Przed nami Wielki Tydzień, którego apogeum stanowi Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę w sposób szczególny nasza myśl biegnie w kierunku Golgoty i Najświętszej Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.


Także my postanowiliśmy temat główny obecnego numeru poświęcić rozważaniu cierpienia i śmierci Zbawiciela, dramatu, który śmiało można nazwać Kosmicznym, bo dotyczył samego Boga – Pana Wszechświata. Aż dziw bierze, że w owych, jakże dramatycznych chwilach, kula ziemska nie rozpadła się, a trzęsienie ziemi i zaćmienie słońca opisane w Ewangeliach nie poczyniły większych zniszczeń. Co więcej, przez wielu zostały nieomal niezauważone. Podobnie jest dzisiaj, gdy narody postchrześcijańskie ignorują centralne wydarzenie historii ludzkości, traktując koniec Wielkiego Tygodnia, jak każdy inny weekend roku, czyli okazję do odpoczynku i zabawy…


Przewodnikiem po Pasji Pańskiej stał się dla nas Całun, w który zmasakrowane ciało Pana Jezusa zostało owinięte przed złożeniem do grobu. Owe płótno, przez wieki niemy świadek Męki Pańskiej, w XX wieku „przemówiło”. Nauki ścisłe i przyrodnicze, które od XVIII wieku zaczęły w oczach wielu zastępować teologię, a nawet wiarę, zaprzęgnięte do badania Całunu stały się świadkami Ewangelii. Ponawiane co jakiś czas oględziny i analizy przy użyciu coraz nowocześniejszych narzędzi i technik, dostarczają nowych argumentów potwierdzających, że Pan Jezus ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo


To tak jakby przed nami, sceptycznymi Tomaszami XXI wieku, stanął sam Zbawiciel i mówił do każdego z osobna: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! (J 20,27).


A więc podążmy z autorem artykułu pt. Całun Turyński – świadek Męki i Zmartwychwstania Zbawiciela Bogusławem Bajorem, do katedry w Turynie, by odczytać „Piątą Ewangelię”, jak trafnie określa się płótno pogrzebowe Pana Jezusa.


Drodzy Przyjaciele, w tym świętym czasie życzę wszystkim, by świadectwo Całunu podbudowało naszą wiarę, podmywaną przez wpływy Tego Świata, którego władcą zdaje się być szatan. Abyśmy umocnieni przez Ducha Świętego mogli z przekonaniem powiedzieć: Panem jest Jezus. [1 Kor 12,3]. On prawdziwie Zmartwychwstał!

W Jezusie i Maryi
Adam Kowalik
zastępca redaktora naczelnego