Temat numeru
 
Módlmy się o triumf wiary katolickiej!

Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Sławomirem Olejniczakiem.

 

Panie Prezesie, żyjemy w czasach kryzysu wartości, który nie oszczędza nawet Kościoła. Z drugiej strony Pan Jezus obiecał, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Zatem jak mamy ten kryzys postrzegać?


-
Zbawiciel obiecując, że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła, dał gwarancję, iż przetrwa On wszelkie zawieruchy i będzie trwał do końca świata. Jednak nie oznacza to automatycznej gwarancji zbawienia dla każdego, bo każdy z nas musi podejmować wysiłek, by to zbawienie osiągnąć, zachowując wiarę i Boże przykazania, praktykując modlitwę i korzystając z sakramentów. To jest walka duchowa! Jeśli natomiast chcemy trwać w grzechu, to stajemy po stronie złego ducha, szatana. Niestety, dziś ten duch wdziera się także do Kościoła – relatywizm moralny jest tolerowany, a nawet akceptowany. Obiektywne normy moralne są rozmywane, a to sprzyja potępieniu tych wszystkich zwiedzionych, którzy chętniej słuchają „nauczycieli” usprawiedliwiających ich grzechy. Jeśli do tego dochodzi kryzys wiary, to też wielu nie ma motywacji, by podjąć duchową walkę. Stąd obecny kryzys moralny, który także dotyka Kościół.


Jaka w tej sytuacji jest rola Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi?

Tworząc nasze Stowarzyszenie, mieliśmy świadomość kryzysu cywilizacji i wiary. Przypomnę, że jeszcze niedawno mówiono o „wiośnie Kościoła”, a co z tego dziś zostało? Przestrzegaliśmy przed kryzysem już 25 lat temu. Teraz jesteśmy świadkami odrzucania nauczania moralnego Kościoła, głównie V, VI i IX przykazania. Aborcja, pornografia, antykoncepcja, środki wczesnoporonne, związki osób tej samej płci, kwestia Komunii dla osób rozwiedzionych żyjących w „nowych związkach”… Zamęt jest coraz większy i dlatego potrzebna jest reakcja. Stąd nasze Stowarzyszenie podejmuje wiele akcji w obronie zasad i wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Przypomnę tylko, że już w 2003 roku wystąpiliśmy przeciw planowanej legalizacji związków partnerskich (i homoseksualnych). Zareagowaliśmy szybko i mamy sporą zasługę, że ten plan się nie powiódł. Naszą rolą jest budzenie sumień Polaków i tutaj ogromną rolę odgrywa też oczywiście „Przymierze z Maryją”.


Wraz z tym świątecznym numerem naszego pisma Czytelnicy otrzymują specjalną kartę z modlitwą o triumf wiary katolickiej…


Tym samym chcemy, by ta modlitwa, przygotowana na specjalną okoliczność przez ks. bp. Atanazego Schnei­dera, trafiła do jak największej ilości polskich domów. W czasach zwątpienia i kwestionowania prawd wiary to wręcz konieczne! Stąd też ważne jest, byśmy nie ulegali zwątpieniu, ale cały czas prosili Pana Boga, by każdy z nas mógł tę wiarę zachować. Jeśli ją zachowamy, możemy się zbawić. Z drugiej strony, im większy będzie nasz „szturm modlitewny”, tym większa szansa na przebłaganie Pana Boga, by skrócił ten czas duchowej pustki i braku nadziei. Dlatego ta modlitwa ma ogromne znaczenie tak w wymiarze osobistym, społecznym, jak i kościelnym. My sami powinniśmy trwać w wierze i modlić się o jej triumf – by Pan Bóg wzbudził w Kościele dobre powołania.


Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W środku nocy rodzi się Prawda, Nadzieja, Zbawienie…


Pan Jezus przyszedł na świat w mrocznym czasie zwątpienia, załamania i upadku… I co roku powinniśmy sobie tę sytuację przypominać, by nie zwątpić. Boże Narodzenie jest radosnym świętem. Przychodzi na świat Bóg Miłosierny, który nie zapomniał o Swym stworzeniu, pragnąc nas wyzwolić z niewoli grzechu, bo pamiętajmy, że tzw. prawo do aborcji czy legalizacja związków osób tej samej płci to są struktury grzechu, przed którymi przestrzegał Jan Paweł II. W związku z tym powinniśmy w pełni ufać, że Zbawiciel ostatecznie pomoże nam przezwyciężyć te trudności. I możemy oczekiwać Jego triumfu, a także triumfu Jego Matki, który zapowiadała w Fatimie.


Czy chciałby Pan coś szczególnego przekazać naszym Czytelnikom na ten świąteczny czas?


Przede wszystkim: nie ulegajmy zwątpieniu i zniechęceniu, gdy doświadczamy różnych problemów także rodzinnych. Tam, gdzie są niewyrównane rachunki krzywd, powinno prosić się o wybaczenie i próbować naprawić wyrządzone zło. Prosząc o przebaczenie i wybaczając drugiej osobie, otwieramy się na działanie narodzonego Zbawiciela, który chce w naszych rodzinach królować i być wielką pociechą. Skutkiem tego będzie radość i pogoda ducha. Zatem pragnę naszym Czytelnikom życzyć właśnie tej radości i świadomości, że trzymając się wiary katolickiej, trwając przy Zbawicielu jak Maryja, św. Józef i pasterze, przetrwamy wszystkie zawieruchy!


Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiał Bogusław Bajor

 NAJNOWSZE WYDANIE:
Wzór męża i ojca
Wielu z nas ma wielkie nabożeństwo do świętego Józefa. Prosimy go o pomoc między innymi w problemach rodzinnych czy w sytuacjach trudnych. Dlaczego tak się dzieje? Nie mamy przecież o nim większej wiedzy, bo i Ewangelie poświęciły mu niewiele miejsca.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Opatrzność Boża czuwa nade mną

– Jestem sympatykiem Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi od wielu lat. Podoba mi się to, że bronicie fundamentalnej, a nie liberalnej wiary katolickiej oraz poruszacie temat prześladowań i działań przeciw naszemu Kościołowi. Martwię się tym chaosem, który jest obecnie w Kościele – mówi Pan Józef Łazaj należący do Apostolatu Fatimy od 2019 roku. W tym numerze naszego pisma prezentujemy jego świadectwo.

 

W tym roku będę obchodził z żoną 58. rocznicę ślubu i sam skończę 80 lat. Mamy dwójkę dzieci, oboje dali nam pięcioro wnuków i troje prawnuków. Wielokrotnie w swoim życiu doświadczyłem działania Opatrzności Bożej, której każdego dnia się powierzam i która nade mną czuwa, o czym jestem głęboko przekonany. Żeby nie być gołosłownym Pan Józef opowiada jedną z historii, która zdarzyła się, zanim przeszedł na emeryturę.

Świadectwo


W zakładzie pracy mieliśmy pasiekę. Pewnej czerwcowej niedzieli jechałem drogą leśną z Żyglinka do Nakła Śląskiego, przez Świerklaniec, by skontrolować lot pszczół. Żadnego ruchu na drodze, słońce świeciło wprost w oczy. Na liczniku skromne 120 km/h. W pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie, w odległości około 10–15 metrów przed sobą zauważyłem przechodzącego, w poprzek drogi, łosia. Na hamowanie nie było już czasu, krzyknąłem tylko: „Jezu” i gwałtownie skręciłem w prawo, chcąc rowem ominąć potężne zwierzę. Nie potrafię odpowiedzieć, jak to się stało. Droga stosunkowo wąska, pobocza prawie nie było, a ja wyjechałem na drogę bez wstrząsu, bez uszkodzeń. Zatrzymałem się po kilkudziesięciu metrach. Cały trzęsący się z wrażenia, spojrzałem do tyłu – przez drogę przechodził drugi łoś. Gdy wracałem, oglądałem to miejsce. Nie mogłem uwierzyć, pobocze bardzo wąskie z wyrwami, wkopany kamienny słupek. Jakim cudem wyszedłem z tego cało, nie wiem. Mogłem tylko przypuszczać, że mój krzyk o pomoc został wysłuchany. Ten przypadek na wiele lat pozbawił mnie poczucia bezpieczeństwa przy jeździe przez las.

Rodzina szkołą życia i wiary


Urodziłem się w Woźnikach Śląskich. Pochodzę z wielodzietnej rodziny robotniczej. To była rodzina zwarta i kochająca się. Panowała w niej dyscyplina, której dziś w rodzinach brakuje. Ojciec pracował jako robotnik leśny, a pomagali mu najstarsi moi bracia. Mieliśmy też małe gospodarstwo. Kiedy ojciec wstawał o brzasku i szedł kosić łąkę, to ja szedłem później z młodszą siostrą Ireną tę trawę rozrzucać i suszyć, a kiedy on, spracowany po całym dniu, wieczorem, klękał przy łóżku, to dla mnie był to autorytet i widok, którego nigdy nie zapomnę. Wszyscy pracowali ciężko i choć przy pracy niewiele mówiło się o Bogu, to ten Bóg był zawsze blisko. Dla wszystkich było oczywiste, że w niedzielę idzie się do kościoła. Wiara nie podlegała żadnym wątpliwościom.

Szykany za sprzeciw


Skończyłem szkołę podstawową w miejscowości Dyrdy, liceum ogólnokształcące w Tarnowskich Górach, a 2-letnie technikum górnicze w Chorzowie-Batorym. Gdy w 1965 roku biskupi polscy napisali słynny list do biskupów niemieckich, komuniści organizowali masówki, podczas których krzyczano: „Jakim prawem przebaczają?”. Ja się odezwałem, broniąc polskich hierarchów; z tego powodu byłem gnębiony i nawet chciano mnie wyrzucić ze szkoły, ale wszystko skończyło się dobrze: zdobyłem tytuł technika-górnika i rozpocząłem pracę w odkrywkowej kopalni dolomitu i w tej branży, na wielu stanowiskach, przepracowałem aż do emerytury.

Wiary trzeba bronić!


Już w okresie komuny miałem świadomość, że naszej wiary trzeba bronić i z takim nastawieniem żyję cały czas, bo wciąż widzę, że jest ona atakowana przez system, później przez liberalizm. Po przejściu na emeryturę czytałem bardzo dużo książek katolickich i zgromadziłem bardzo bogatą bibliotekę religijną, w której największym skarbem jest mistyczne, cudowne dzieło Marii Valtorty, pt. Poemat Boga-Człowieka. Dzięki temu moja wiedza i świadomość religijna bardzo mocno się rozwijały.


Na Facebooku toczę na temat wiary zacięte dyskusje, w których wykorzystuję wiedzę zdobytą m.in. dzięki artykułom publikowanym w „Przymierzu z Maryją”. Prowadzę bloga, (myslebowierze.pl), gdzie publikuję artykuły poświęcone obronie wiary. Co istotne, na blogu tematy te są trwałe i dostępne, a na Facebooku są usuwane i znikają. Cieszę się z tego, co robię, i jestem przekonany, że są to działania niezbędne i konieczne, bo jeśli nie będziemy bronić naszej wiary, to jej przeciwnicy zapędzą nas do katakumb lub uznają, że jest to tylko nasza prywatna sprawa i wtedy nie będziemy mogli się w ogóle odzywać.

Moja książka


Zdecydowałem się nawet napisać książkę w obronie wiary, w której starałem się zestawić wszystkie elementy świata, które noszą znamiona cudów lub są cudami. Książka nosi tytuł Dlaczego? i jest opatrzona mottem: Dlaczego ludzie żyją dzisiaj tak, jakby Boga wcale nie było? Wydałem tę książkę za własne pieniądze, a cały nakład w większości rozdałem.


Oprac. JK

 


Listy od Przyjaciół
 

Szczęść Boże!

Jestem bardzo wdzięczna Redakcji za tak piękną pracę. 25-lecie istnienia Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi to dowód na to, że potrzebna jest taka działalność tysiącom polskich rodzin, jak również nam wszystkim. To pobudza serce i otwiera umysł na wiarę katolicką. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wyróżnienie w postaci pamiątkowego dyplomu i modlitwy Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi.

Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Szanowni Państwo!

Od dawna otrzymuję od Państwa „Przymierze z Maryją”. Na mojej ścianie też co roku wisi piękny kalendarz z Matką Bożą. Jakiś czas temu hojnie wspierałem Państwa działalność. Od tego czasu zdążyłem się ożenić, mam dwójkę wspaniałych dzieci. Razem z żoną wychowujemy je w duchu katolickim. Od czasu, gdy wspierałem Państwa moja sytuacja ekonomiczna nieco się pogorszyła, już nie jestem kawalerem, który swobodnie może dysponować swoimi zasobami. Może jednak wkrótce będę mógł wesprzeć Państwa działalność jakąś kwotą, bo uważam, że jest ona szlachetna i ważna.

Paweł


Szanowny Panie Prezesie!

Na wstępie pragnę Pana przeprosić za wieloletnie milczenie. Mimo braku reakcji z mojej strony, przysyłał mi Pan każdego roku kalendarz. Chociaż na to nie zasługiwałam, bardzo sobie to cenię. Kalendarze przypominają mi o każdym święcie kościelnym. Myślę, że miała w tym udział Fatimska Pani, której kapliczką obok naszego kościoła przez kilkanaście lat się opiekowałam. Od dwudziestu dwóch lat jestem na emeryturze, a głównym moim zajęciem są obecnie wizyty u lekarzy, w aptekach, na badaniach, no i oczywiście prace domowe. Kończąc, serdecznie Pana pozdrawiam, życzę wielu wspaniałych Przyjaciół, a przede wszystkim, aby Matka Najświętsza wspierała wszystkie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.

Maria z Lubelskiego

 

Szczęść Boże!

Bardzo dziękuję za kolejną kampanię, od której zależy los i przyszłość naszej katolickiej Polski. Tak wielu Polaków zmieniło życie i poglądy po pandemii. Od nas, Apostołów, wymaga się budzenia sumień naszych rodaków, żeby nie odeszli od chrześcijańskich korzeni. Bóg zapłać za tak cudowne Wasze dzieło. Niech Wam Bóg błogosławi!

Anna z Małopolski

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowny Panie Prezesie! Serdecznie dziękuję za dotychczasową korespondencję, która służy Czytelnikom w dziele popularyzacji Orędzia naszej Fatimskiej Pani, rozpala ogień patriotycznej miłości do naszej ukochanej Ojczyzny i podejmuje jakże niezbędną dla nas troskę o rozwój cywilizacji łacińskiej, a przede wszystkim jej trwanie w Europie i na świecie. Jestem Panu i Stowarzyszeniu, któremu Pan przewodzi, szczerze i serdecznie wdzięczny i mniemam, że tak czyni wielu Księży i Rodaków w Polsce i na emigracji. Niech te Wasze starania i trud wokół tej sprawy oraz tych tematów wynagrodzi Boża Opatrzność. Za przesłane egzemplarze „Przymierza z Maryją” serdecznie dziękuję. Staram się rozprowadzić je wśród moich najlepszych znajomych i przyjaciół.

Ks. Kazimierz

 

Szczęść Boże!

Dziękuję bardzo za piękny kalendarz „366 dni z Maryją” na 2024 rok, który poświęcony jest szkaplerzowi świętemu. Kalendarz jest bardzo ciekawy i pięknie wydany. Nie o wszystkich przedstawionych szkaplerzach wiedziałam, ale też nie wszystkie można przedstawić w kalendarzu ze względu na objętość. Tak samo jak Pana pragnieniem, tak również i moim jest, aby ten kalendarz trafił do jak największej liczby osób. Pozdrawiam serdecznie.

Lucyna z Bydgoszczy

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na początku dziękuję serdecznie za przesłany kalendarz „366 dni z Maryją” na rok 2024. Dziękuję też za grudniowe „Przymierze z Maryją”. Dostałam również 4. numer „Apostoła Fatimy”. Przeczytałam list od Pana Prezesa i świadectwa ludzi, którzy są Apostołami Fatimy. Proponuje Pan, abym opowiedziała swoją historię. Moja historia nie jest niestety chwalebna. Żyłam bardzo daleko od Boga i Kościoła świętego. W zasadzie to nie było życie. Moja mama, bardzo pobożna niewiasta, modliła się za mnie, również kapłani modlili się za mnie. Kiedyś, gdy leżałam i czułam od nóg drętwienie, poczułam trzy pocałunki tak gorące i pełne miłości, że zapragnęłam żyć. Mama była przy mnie, wyciągnęłam ręce do niej i pomogła mi wstać. Teraz sama jestem mamą i wiem, co czuła moja, kiedy żyłam daleko od Boga…

Anna


Szczęść Boże!

Dziękuję za wielkie zaangażowanie i tak wspaniałe dzieło, jakie tworzycie. Dziękuję też za list, „Przymierze z Maryją” i drugi kalendarz z Maryją. W świątecznym „Przymierzu…” opisaliście różne ciekawe tematy związane z Bożym Narodzeniem np. jak godnie przeżyć Wigilię i narodziny Chrystusa. Dziękuję jeszcze za dwa wspaniałe upominki: szopkę bożonarodzeniową i kartę z modlitwą o triumf wiary katolickiej. Nie możemy ani na moment przestać działać na rzecz obrony wiary. Ja w miarę swoich możliwości finansowych, jak do tej pory, gdy zdrowie pozwoli, będę nadal wspierać Was swoim „groszem”… W modlitwach często polecam Bogu i Matce Najświętszej całe Stowarzyszenie. Szczęść Wam Boże na dalsze lata!

Z Panem Bogiem

Stefania z Płocka

 

Szanowni Państwo!

Mozambik jest jednym z najbiedniejszych państw świata i wszelka pomoc materialna, a nade wszystko duchowa, jest nieodzowna. Wsparcie Stowarzyszenia dla tych społeczności jest wielką radością, gdyż mogą z nadzieją budować swoją przyszłość i wieczność! Szczęść Wam Boże!

Marek z Lublina