Drodzy Przyjaciele,
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus jest powszechnie znaną świętą, a jej wizerunki znają niemal wszyscy katolicy. Niestety, jakże często jest przedstawiana w cukierkowy, kiczowaty sposób, odbiegający od jej prawdziwej fizjonomii. Tymczasem, choć umarła młodo, była osobą z krwi i kości, twardo stojącą na ziemi, ale wpatrzoną w niebo. Jej duchowość zawierająca charakterystyczny dla kobiet rys wrażliwości, nie była wszakże duchowością sentymentalną i uczuciową, której plaga tak dotkliwie dzisiaj wypacza prawdziwą pobożność. Z racji przypadającego 1 października wspomnienia św. Tereski od Dzieciątka Jezus, zechciejmy - z pożytkiem dla naszych dusz - przyjrzeć się prawdziwej sylwetce moralnej tej karmelitanki oraz jej „małej drodze".

 

Pan Bóg wybiera często to, co głupie w oczach świata, a Jego drogi nie są drogami naszymi. Dowodzi tego postać św. Józefa z Kupertynu. Ten niezwykły święty, który w młodości był pogardzany i uważany nawet za upośledzonego umysłowo, został obdarzony przez Boga niezwykłymi darami. Pewne wydarzenie z jego życia łączy go szczególnie z jedną z najważniejszych kart w historii Polski. Na pytanie o jakie wydarzenie chodzi, odpowiedź znajdziemy na stronach Święte wzory.

 

Nauka o stworzeniu a wychowanie pod takim tytułem Agnieszka Stelmach na stronach Rodzina wyjaśnia za papieżem Benedyktem XVI, dlaczego tak ważne w procesie wychowawczym jest omawianie po chrześcijańsku procesu stworzenia świata, jego istnienia i celu, do którego w swoim życiu winien zmierzać człowiek.

 

Ciężar Krzyża Świętego to wspaniała opowieść o dramatycznych losach pewnego hiszpańskiego rycerza. O tym, jak bardzo ukochał Ukrzyżowanego i jak wiele gotów był dla Niego i Jego Krzyża wycierpieć, dowiemy się na stronach Starych opowieści.
Czym jest cywilizacja, jak powstała i na czym polega prawdziwy postęp, wyjaśnia w jakże aktualnej do dzisiaj analizie prof. Karol Perin w dziale Zapomniane Prawdy i Wartości.

Wszystkim życzę owocnej lektury

W Jezusie i Maryi
Sławomir Skiba,
redaktor naczelny