Św. Augustyn radził: Żyj dobrze, abyś źle nie umarł… Trzeba nam żyć po chrześcijańsku, modlić się, pracować na chwałę Bożą, wspierać ubogich, spełniać dobre uczynki. Trzeba nam żyć w Prawdzie, czynić Dobro, być wrażliwym na Piękno.

I właśnie temu ostatniemu z transcendentaliów poświęciliśmy ten numer „Przymierza z Maryją”. Podjęliśmy taki temat w nadziei, że ukazując Piękno, wskażemy też na jego Twórcę. Wierzę głęboko, że dziś – podobnie jak w minionych stuleciach – droga przez Piękno może stać się drogą do Boga. Cóż stoi bowiem na przeszkodzie, by współczesny człowiek we wspaniałości np. gotyckich kościołów rozpoznawał „ślady Boga” rozsiane w świecie?

Niestety, obserwujemy dziś kryzys estetyki. Trudno nie wiązać go z coraz powszechniejszym porzucaniem wiary i odchodzeniem ludzi od Boga. Wszak On jest źródłem i twórcą wszelkiego Piękna. Człowiek, odrzuciwszy Boga i Jego Prawo, miota się w swej bezsilności, rozpalony namiętnościami, biegnie na oślep, odrzuca wszelkie konwenanse, zasady, wartości. Tym samym – chcąc nie chcąc – zaprzecza też ostatecznie swemu człowieczeństwu, bo przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże.

Przyjrzyjmy się dawnym pomnikom głębokiej wiary – średniowiecznym katedrom, świątyniom barokowym, sztuce minionych wieków i porównajmy ją z dzisiejszymi „osiągnięciami” architektonicznymi, malarskimi czy choćby tym wszystkim, co związane z ubiorem i modą… Różnica jest tak kolosalna, że aż trudno owych współczesnych „osiągnięć” nie skwitować jednym słowem: upadek…

Wróćmy jeszcze na moment do św. Augustyna i jego jakże prawdziwej myśli: Tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.

Miłość chrześcijańska jest odpowiedzią na wszelkie bolączki człowieka i świata. Przekazujmy tę miłość i uczmy jej nasze dzieci i wnuki. Wychowujmy je we wrażliwości na Piękno, pokazujmy im piękną sztukę, niech słuchają pięknej muzyki, oglądają wspaniałą architekturę. Niech nasiąkną tym, co dobre, prawdziwe i piękne. Przekazujmy im prawdę o Bogu. Ten zasiew przyniesie kiedyś plon!

Drodzy Przyjaciele, w imieniu Redakcji „Przymierza z Maryją” oraz Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi życzę Wam, aby w tym świętym czasie Zmartwychwstania Pańskiego, każdy z Was odkrywał Piękno i zachwycił się dziełem Zbawienia. Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi Was i Waszych bliskich!

W Jezusie i Maryi
Bogusław Bajor
redaktor naczelny

SPIS TREŚCI:
Przymierze z Maryją
129
Listy od Przyjaciół
Nasze kampanie
Słowo kapłana
Środowiska – Zwyczaje – Cywilizacje
Zapomniane Prawdy i Wartości
Blask Kościoła
Chrześcijańska różnorodność - rodzaje krzyża
Lektura duchowa
Muszę być świętym…
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!