Drodzy Przyjaciele

Przed dwoma laty podczas Wielkiego Postu przeżywaliśmy kryzys „covidowy”, który sparaliżował cały świat. Niestety w owym czasie zostało zamkniętych także wiele świątyń. Czy jednak to kuriozalne doświadczenie czegoś nas nauczyło?

W tym roku wielkopostny czas przyszło nam przeżywać w cieniu wojny, która wybuchła za naszą wschodnią granicą, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Obserwujemy cierpienie, strach, rozpacz wielu ludzi. Szatan wręcz manifestuje swą pozorną siłę…

Zresztą ta manifestacja nie dotyczy tylko Wschodu, który nie oczyścił się z „błędów Rosji”, czyli błędów komunizmu, o których mówiła Matka Boża w Fatimie. Kondycja moralna i duchowa zainfekowanego tymi samymi błędami Zachodu jest bowiem na podobnym poziomie, jeśli w tym przypadku o jakimkolwiek poziomie możemy mówić.

W tej sytuacji niejeden z nas pewnie zada pytanie, czy istnieje jakieś lekarstwo na te bolączki?

Oczywiście, takie lekarstwo istnieje! W roku 1917 Matka Najświętsza prosiła w Fatimie, by Ojciec Święty poświęcił Rosję Jej Niepokalanemu Sercu.

Jakaż więc była nasza radość, kiedy w dniu oddania tego wydania „Przymierza z Maryją” do druku otrzymaliśmy wiadomość, że 25 marca bieżącego roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek ma poświęcić Sercu Maryi expressis verbis Rosję, a także Ukrainę.

Drodzy Przyjaciele, gdy ten numer naszego pisma trafi do Waszych rąk, wszystko będzie już wiadome. W tym momencie ufam, że ten akt Stolicy Apostolskiej zostanie dokonany. I dlatego proszę Was o modlitwę, by owo dzieło przyniosło światu ogrom łask i rychły Chrystusowy pokój.

W imieniu całej Redakcji oraz Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi życzę wszystkim, by okres wielkopostno-świąteczny był czasem, w którym zbliżymy się do źródła Miłości i Pokoju, jakim jest Trójjedyny Bóg. Przeżyjmy te dni, rozważając rekolekcyjne nauki cystersa, ojca Jana Strumiłowskiego, przygotowane specjalnie dla Czytelników „Przymierza z Maryją”! Zachęcam gorąco także do lektury wszystkich artykułów zamieszczonych w tym wydaniu pisma.

Niech Matka Najświętsza wyprasza Nam wszelkie potrzebne łaski, tak, byśmy w dzień triumfu Zbawiciela nad śmiercią, piekłem i szatanem, mogli triumfalnie zawołać: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

W Jezusie i Maryi
Bogusław Bajor