Drodzy Przyjaciele!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia… Kolejny rok, 2020, powoli odchodzi do przeszłości. Radość związana z wyczekiwaniem na przyjście Bożej Dzieciny zakłóca świadomość, że spora grupa Polaków odrzuca Boga, nienawidzi instytucji zbawczej, jaką jest Kościół Święty, a także odmawia prawa do życia dzieciom poczętym.

Wierność Bogu i szlachetny idealizm, z których były dumne pokolenia Polaków, ustępują miejsca pysze i chęci użycia. Szatan jednak zawsze znajdował na tym świecie ludzi podatnych na jego podszepty. Odpowiedzią Kościoła na ich przewrotność jest stała obecność kapłanów w konfesjonałach. My, katolicy, łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole, a potem uczestnicząc w liturgii Bożego Narodzenia w świątyniach parafialnych, oddawać będziemy za siebie i za nich hołd Królowi Królów, który już odniósł ostateczne zwycięstwo nad grzechem i zaprasza wszystkich ludzi, by wzięli udział w jego owocach.

Symbolem tego triumfu jest co roku pięknie przyozdobiona choinka. Przypomina ona drzewo rajskie, przy którym rozegrał się wielki dramat ludzkości – grzech pierwszych rodziców. A jednocześnie stanowi ono nawiązanie do drzewa Krzyża, przez które przyszło na świat Zbawienie.

Przygotowując ten numer naszego dwumiesięcznika, pragnęliśmy przypomnieć Wam, Drodzy Przyjaciele, elementy bogatej tradycji Kościoła, związanej z obchodami przyjścia na świat Zbawiciela. Przywołujemy w nim historię Bożego Narodzenia oraz obchodzonych najpierw w tym samym dniu, a obecnie w kolejnych tygodniach świąt Trzech Króli, Chrztu Pana Jezusa w Jordanie i pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Zachęcamy do właściwego przeżycia Adwentu, czasu przygotowania duchowego do świąt, a zarazem na powtórne przyjście Pana Jezusa (Paruzję). Przypominamy także, dlaczego szatan nienawidzi wszystkiego, co jest związane z Bożym Narodzeniem.

Kończąc to wprowadzenie, pragnę w imieniu redakcji życzyć Wam, Drodzy Przyjaciele, radosnego i głębokiego przeżycia tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa. Niech Boży pokój napełni Wasze serca, wszak przed ponad dwudziestu wiekami Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.

W Jezusie i Maryi
Adam Kowalik
z-ca redaktora naczelnego