Drodzy Przyjaciele,

 

W tym roku Wielki Post zbiegł się w Europie z wybuchem pandemii koronawirusa. Okazuje się, że wobec choroby, której lekarze nie potrafią przeciwdziałać, dumny z osiągnięć cywilizacji współczesny człowiek staje równie bezradnie, jak to się działo w przypadku ludzi średniowiecza czy starożytności.

Czytając dawne relacje, przekonujemy się, że dla naszych przodków doświadczenia związane z epidemiami chorób zakaźnych najczęściej stawały się okazją do nawrócenia, powrotu do modlitwy i zawierzenia Bogu.

 

Czy ta pandemia koronawirusa o stosunkowo niewielkiej śmiertelności – w porównaniu z czarną śmiercią, która wyludniła pół Europy – stanie się dla nas okazją do refleksji nad dotychczasowym życiem i naszym stosunkiem do Pana Boga? Czasem ponownego zwrócenia się ku Najwyższemu i zaufania Jemu? Refleksje na ten temat znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, w artykule Bogusława Bajora pt. Czas pandemii, czas nadziei.

 

Jedno jest pewne, wykorzystując okres Wielkiego Postu do nawrócenia, nadamy dniom niepokoju o zdrowie, a może i życie swoje i bliskich, sens duchowy.

Otuchę znaleźć możemy u Zbawiciela, który przyjął na Siebie grzechy ludzkości i nie porzucił podjętego dzieła Odkupienia, choć dla Boga Wszechmogącego – gdyby tylko chciał – nie byłoby to żadną trudnością. Głębokie rozważania na temat Męki Pańskiej zawarł ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. w opublikowanym przez nas w tym numerze tekście: Rozważania na Wielki Tydzień 2020.

 

Drodzy Przyjaciele, w aktualnym wydaniu „Przymierza z Maryją” znajdziecie także bardzo ważny artykuł na temat propagowanego – w czasie trwania pandemii – sposobu udzielania Komunii Świętej na rękę. Nie brakło także porad kapłana, ks. Roberta dla rodziców, lektury duchowej czy blasku Kościoła. W dziale Święte Wzory przybliżamy sylwetkę św. Peregryna Laziosiego, patrona chorych.

 

Zapraszając do lektury, pragnę w imieniu Redakcji oraz Zarządu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi złożyć wszystkim naszym Przyjaciołom serdeczne życzenia odwagi i Bożego pokoju. Niech Zmartwychwstały Pan Jezus wypełni Wasze życie radością i obdarzy nadzieją.

 

W Jezusie i Maryi

Adam Kowalik

z‑ca redaktora naczelnego