Nasze kampanie
 
Kalendarium Klubów „Polonia Christiana"

• 17 maja podczas spotkania z darczyńcami w Świdniku odbyła się prezentacja filmu pt. Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?

• 19 maja w Warszawie i 20 maja w Radomiu gościł red. Witold Gadowski. Podczas spotkania starał się udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy grozi nam bałkanizacja Polski?

• 27 maja w Krakowie – redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana” Sławomir Skiba wygłosił wykład pt. Czy prawdziwa rodzina jeszcze istnieje?

• 28 maja w Radomiu i 31 maja w Stalowej Woli prof. KUL Mieczysław Ryba wygłosił prelekcję pt. Jak pisać historię od nowa?

• 10 czerwca w Krakowie gościł Gabriel Maciejewski. Tytuł spotkania brzmiał: Irlandzki Kościół i republika.

• 14 czerwca w Stalowej Woli i 18 czerwca w Radomiu odbyło się spotkanie z doradcą życia rodzinnego Anetą Wakułą. Jego tytuł brzmiał: Stop seksualizacji naszych dzieci.

• 21 czerwca w Stalowej Woli dr hab. Paweł Skrzydlewski wygłosił referat pt. Przyczyny ateizacji w edukacji.

• 21 i 22 czerwca we Wrocławiu odbyły się prelekcje prof. Grzegorza Kucharczyka pt. Czarne karty Kościoła?

• 23 czerwca w Warszawie w ramach spotkania pt. Polski etos rycerski, konferencje wygłosili: dr hab. Paweł Skrzydlewski (Męstwo i polityka – na kanwie nauczania Pawła Włodkowica) i prof. Mieczysław Ryba (Obrona chrześcijańskiej Europy w polskiej tradycji).

• 25 czerwca w Gdańsku odbyło się spotkanie z reżyserem Grzegorzem Braunem. Jego temat brzmiał: „Kazania Sejmowe” ks. Piotra Skargi jako przestrogi dla Polski.

• 28 czerwca w Warszawie prof. Marek Jan Chodakiewicz zaprezentował gościom Klubu tezy swej najnowszej książki zatytułowanej Transformacja czy niepodległość?


"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Cud nad Wisłą
Rok 2020 jest szczególny. Ogólnoświatowa panika wywołana epidemią koronawirusa; „antyrasistowska”, skrajnie równościowa i antychrześcijańska w swej istocie rewolta w USA i innych krajach świata; wszechobecny grzech, przedstawiany jako „prawo człowieka”; susza, powódź… Wszystko to ma miejsce 100 lat po śmierci fatimskiej wizjonerki, św. Hiacynty Marto; w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – „papieża Fatimy”, jak również wiek po Cudzie nad Wisłą, czyli (chwilowym) wypędzeniu z naszego kraju bolszewików, roznosicieli komunizmu – a więc błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Walczmy o Bożą Sprawę!

Irena Maria Pregler to młoda kobieta, dla której religia katolicka jest podstawą w życiu codziennym. Z wykształcenia jest grafikiem. Spełnia się̨ w projektowaniu, edycji książek i ilustracji. Dąży do tego, aby połączyć́ dwie najważniejsze dla siebie rzeczy: wiarę w Trójjedynego Boga i miłość́ do Ojczyzny ze swoją pracą zawodową. Od kilku lat wspiera Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Apostołem Fatimy jest od 2018 roku. Specjalnie dla „Przymierza z Maryją” opowiada, czym jest dla niej nasza duchowa rodzina.

 

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron – te słowa Najświętszej Maryi Panny skierowane do Łucji 13 czerwca 1917 roku w Fatimie, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Choć Matka Boża przemawiała do fatimskiej wizjonerki, to jednak w tych słowach zwraca się także do każdego z nas! Jest to prośba samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe. Naszym obowiązkiem, jako dzieci Bożych, jest spełnić Bożą Wolę i walczyć o jak największą chwałę dla Maryi, miłość do naszej Matki i Królowej, a tym samym o nawrócenie grzeszników. A przez nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca przyczynić się do zapowiadanego przez Nią triumfu Jej Niepokalanego Serca: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

Chciejmy ukryć się w Jej Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro. (…) Wszelką łaskę i wszystką przyjaźń z Bogiem, całą nieskazitelność w obliczu nieprzyjaciół Boga; wszelką prawdę przeciw kłamstwu; wszelkie zwycięstwo w obliczu trudów zbawienia; wszelką pogodę i radość w goryczach życia.

Przez Apostolat Fatimy głoszenie Orędzia Fatimskiego, kultu Niepokalanego Serca Maryi i miłości do naszej Matki Niebieskiej jest możliwe i szczególnie skuteczne. W tej walce dobra ze złem o dusze tych, co odwrócili się od Boga, stańmy po stronie naszej Królowej, o której św. Maksymilian Kolbe powiedział: Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie! Włączmy się jak najliczniej w to szlachetne dzieło, jakim jest Apostolat Fatimy, i walczmy o Bożą sprawę! Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

 

Opracował: Marcin Więckowski


Listy od Przyjaciół