Strony Maryjne
 
Wąsewska Pani


Wąsewo to niewielka wioska położona w odległości ok. 3 km od trasy łączącej Płock z Ostrowią Mazowiecką. Miejscowość słynie z sanktuarium maryjnego. Od XVII wieku nieprzerwanie pielgrzymują tu wierni z różnych stron diecezji łomżyńskiej, a zwłaszcza z Kurpiowszczyzny.

Parafia w Wąsewie została erygowana ok. 1450 r. w czasie posługi pasterskiej biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. Istniało tutaj kilka kościołów drewnianych. Obecny, murowany pw. Narodzenia NMP został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1912-1922. W ołtarzu głównym znajduje się czczony przez wiernych cudowny ob­raz Matki Bożej Wąsewskiej z Dzieciątkiem.

Pierwsza źródłowa wzmianka na jego temat pochodzi z 1711 roku. Opis wizytacyjny parafii rozpoczęto zdaniem: „Wieś ta Wąsewo posiada miasto ucieczki a mianowicie Obraz Najświętszej Marii Panny umieszczony w głównym ołtarzu”. Wokół obrazu i na ołtarzu znajdowały się liczne wota składane w podzięce za otrzymane łaski, a wymieniane w kolejnych wizytacjach biskupich i dziekańskich. W 1787 r. dziekan użył określenia „Obraz słynący łaskami” i te słowa powtarzano do końca XIX wieku. W 1906 r. pojawiło się określenie „Obraz cudowny” i tak nazywany jest do dzisiaj.

Z wizerunkiem Matki Bożej związane są liczne cuda otrzymywane od Boga za Jej orędownictwem. Jak podają kroniki parafialne, w 1849 roku podczas epidemii cholery, okoliczna ludność gromadziła się przed obrazem. Miejscowy proboszcz zanotował, iż w parafii Wąsewo wszyscy mieszkańcy pozostali zdrowi. Kolejne niezwykłe zdarzenie miało miejsce w 1971 r., gdy pewna kobieta prosiła o Mszę Świętą dziękczynną. Po bezskutecznym leczeniu dziecka chorego na padaczkę matka ofiarowała je Matce Bożej, a dziecko cudownie wyzdrowiało.

Do Sanktuarium jako miejsca kultu przybywały i wciąż przybywają rzesze wiernych. Najwięcej jest ich w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ruchu pielgrzymkowego nie powstrzymały historyczne zawieruchy: rozbiory, konfederacje, powstanie kościuszkowskie, wojny napoleońskie. Przyhamowała go I wojna światowa, ale został wznowiony w okresie międzywojennym.

8 września 2000 roku Cudowny Obraz Matki Bożej Wąsewskiej, za zgodą Stolicy Apostolskiej, został uroczyście ukoronowany przez ks. kardynała Józefa Glempa. Rok wcześniej, 8 czerwca 1999 roku podczas wizyty apostolskiej w Polsce korony pobłogosławił Papież Jan Paweł II.

DMB

Redakcja serdecznie dziękuje Panu Januszowi Zadrodze ze Skarżyna za przesłanie informacji na temat Cudownego Obrazu Wąsewskiej Pani.


Ten artykuł przeczytałeś dzięki ofiarności Darczyńczów. Wesprzyj nas i zostań współtwórcą "Przymierza z Maryją".

NAJNOWSZE WYDANIE:
Cud nad Wisłą
Rok 2020 jest szczególny. Ogólnoświatowa panika wywołana epidemią koronawirusa; „antyrasistowska”, skrajnie równościowa i antychrześcijańska w swej istocie rewolta w USA i innych krajach świata; wszechobecny grzech, przedstawiany jako „prawo człowieka”; susza, powódź… Wszystko to ma miejsce 100 lat po śmierci fatimskiej wizjonerki, św. Hiacynty Marto; w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – „papieża Fatimy”, jak również wiek po Cudzie nad Wisłą, czyli (chwilowym) wypędzeniu z naszego kraju bolszewików, roznosicieli komunizmu – a więc błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Walczmy o Bożą Sprawę!

Irena Maria Pregler to młoda kobieta, dla której religia katolicka jest podstawą w życiu codziennym. Z wykształcenia jest grafikiem. Spełnia się̨ w projektowaniu, edycji książek i ilustracji. Dąży do tego, aby połączyć́ dwie najważniejsze dla siebie rzeczy: wiarę w Trójjedynego Boga i miłość́ do Ojczyzny ze swoją pracą zawodową. Od kilku lat wspiera Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Apostołem Fatimy jest od 2018 roku. Specjalnie dla „Przymierza z Maryją” opowiada, czym jest dla niej nasza duchowa rodzina.

 

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron – te słowa Najświętszej Maryi Panny skierowane do Łucji 13 czerwca 1917 roku w Fatimie, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Choć Matka Boża przemawiała do fatimskiej wizjonerki, to jednak w tych słowach zwraca się także do każdego z nas! Jest to prośba samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe. Naszym obowiązkiem, jako dzieci Bożych, jest spełnić Bożą Wolę i walczyć o jak największą chwałę dla Maryi, miłość do naszej Matki i Królowej, a tym samym o nawrócenie grzeszników. A przez nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca przyczynić się do zapowiadanego przez Nią triumfu Jej Niepokalanego Serca: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

Chciejmy ukryć się w Jej Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro. (…) Wszelką łaskę i wszystką przyjaźń z Bogiem, całą nieskazitelność w obliczu nieprzyjaciół Boga; wszelką prawdę przeciw kłamstwu; wszelkie zwycięstwo w obliczu trudów zbawienia; wszelką pogodę i radość w goryczach życia.

Przez Apostolat Fatimy głoszenie Orędzia Fatimskiego, kultu Niepokalanego Serca Maryi i miłości do naszej Matki Niebieskiej jest możliwe i szczególnie skuteczne. W tej walce dobra ze złem o dusze tych, co odwrócili się od Boga, stańmy po stronie naszej Królowej, o której św. Maksymilian Kolbe powiedział: Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie! Włączmy się jak najliczniej w to szlachetne dzieło, jakim jest Apostolat Fatimy, i walczmy o Bożą sprawę! Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

 

Opracował: Marcin Więckowski


Listy od Przyjaciół