Drodzy Przyjaciele,

De Maria numquam satis. O Maryi nigdy dosyć… W tym roku przeżywamy dwa jubileusze, o których trudno szukać informacji w jakichś „wielkich” i „poważnych” mediach. 95 lat temu w portugalskiej Fatimie objawiła się Matka Boża, wzywając nas wszystkich do nawrócenia, pokuty i codziennego odmawiania Różańca. Drugi jubileusz związany jest z 300. rocznicą powstania Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, autorstwa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Nabożeństwo to polega na oddaniu się w świętą niewolę Niepokalanej, co w piękny sposób znalazło swe odzwierciedlenie w haśle papieskim bł. Jana Pawła II Totus Tuus (Cały Twój). To doskonałe nabożeństwo do Matki Najświętszej jest – o czym przypominał św. Ludwik Grignion, ale także św. Maksymilian Maria Kolbe – prawdziwym i najdoskonalszym oddaniem się Panu Jezusowi.

Podczas praktykowania tego nabożeństwa nie może zabraknąć Różańca. ­Egzorcysta, ks. Marcin Hołuj podczas jednej ze swych konferencji przypomniał prawdę, że szatan boi się modlitwy różańcowej i drży przed jej potęgą. A ponadto, gdy modlimy się słowami Zdrowaś Maryjo, to wyznajemy Matce Bożej miłość.

Zainicjowana w 1947 roku krucjata różańcowa przyniosła piękny owoc w Austrii. Osiem lat codziennej i zorganizowanej modlitwy na różańcu miało ogromny wpływ na wycofanie się w 1955 roku wojsk sowieckich z tego katolickiego kraju.

W ostatnim czasie na Węgrzech krucjata modlitewna, w tym różańcowa, doprowadziła do odrodzenia narodowego i odsunięcia od władzy skompromitowanych postkomunistów.

Z kolei zignorowanie prośby o pokutę, nawrócenie i Różaniec w 1981 roku podczas objawień Matki Bożej w rwandyjskim Kibeho, doprowadziło do eskalacji konfliktu pomiędzy plemionami Tutsi i Hutu. Podczas wojny domowej w 1994 roku ten afrykański kraj spłynął krwią miliona zabitych osób. – Gdybyśmy posłuchali orędzia Maryi z Kibeho, Rwanda nie doświadczyłaby wojny – powiedział później ks. Jean‑Marie Vianney Gahizi, wikariusz generalny Butare w ­Rwandzie.

Tak więc, Drodzy Przyjaciele, praktykujmy doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej. Odmawiajmy codziennie Różaniec, pamiętając, że zgodnie ze słowami Maryi, wypowiedzianymi w Fatimie do siostry Łucji: Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca. Ileż osób przekonało się o prawdziwości słów Matki Najświętszej!

Wiedział też o tym prymas Polski kard. August Hlond, kiedy mówił: Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.

 

W Jezusie i maryi

Bogusław Bajor

redaktor naczelny