Drodzy Przyjaciele,

Z radością oddajemy w Wasze ręce kolejny, szósty numer biuletynu „Przymierze z Maryją". Wychodząc naprzeciw słowom Ojca Świętego Jana Pawła II, który podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny wspomniał wielką postać ks. Piotra Skargi, obecny numer w znacznej mierze poświęcamy temu niestrudzonemu obrońcy Kościoła Świętego. Kolejnym powodem do przypomnienia sylwetki tego królewskiego kaznodziei jest przypadająca 27 września tego roku 390. rocznica jego śmierci. Przypatrzmy się temu wzorowi i uczmy się, jak kochać Kościół Święty i naszą ziemską ojczyznę - Polskę.

Tym wydaniem chcemy również złożyć szczególny hołd jednemu z naszych najlepszych współpracowników i kolegów, niezwykle zaangażowanemu w swoją pracę apostolską - Rafałowi Serafinowi. Nasz kolega zginął w wypadku samochodowym 14 lipca tego roku na Ukrainie, jadąc z figurą Matki Bożej Fatimskiej od ks. bpa Jana Olszańskiego z Kamieńca Podolskiego do grekokatolików we Lwowie. Prosimy Matkę Najświętszą, aby przyjęła do siebie duszę naszego drogiego kolegi, aby wstawiał się on za nami wszystkimi, którzy poświęcili swój czas i wysiłek temu apostolatowi.

Jak zawsze tak i w tym numerze „Przymierze z Maryją" zawiera dział „Rodzina", w którym tym razem znalazł swoje miejsce artykuł na temat szkodliwego dla rodzin wpływu telewizji. Niegdyś rodziny gromadziły się wspólnie na rozmowach i modlitwie, dzisiaj rezygnując z dawnych obyczajów wiele rodzin wpatruje się w telewizor zapominając o najważniejszych dla nich sprawach. Dawniej zebrania rodzinne sprzyjały lepszym kontaktom między domownikami, służyły budowaniu harmonii ogniska domowego i rozwojowi religijności od najmłodszych lat. Obecnie czas, który mógłby temu służyć, jest często poświęcany na programy telewizyjne...

„Święte Wzory" poświęcamy tym razem osobie św. Andrzeja Boboli, męczennika, którego Ojciec Święty Pius XII nazwał w swojej encyklice „szermierzem Chrystusowym".

Październik to czas Matki Bożej Różańcowej, dlatego działy „Lektura duchowa" i „Strony Maryjne" związane są z niezwykłą opieką Królowej Różańca Świętego i Jej zwycięstwem pod Lepanto. Przypominamy postać wybitnego obrońcy Kościoła, papieża św. Piusa V, który umiał zjednoczyć całą chrześcijańską Europę przeciwko inwazji muzułmanów, pokonanych za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej w słynnej bitwie 7 października 1571 roku. Oby codzienne odmawianie różańca ocaliło Polskę od moralnego i religijnego upadku i sprzyjało powołaniu nowych apostołów maryjnych.

Ks. Tomasz Dawidowski w „Słowie Kapłana" wyjaśnia, jaki jest sens cierpienia osobistego i czy można swoje cierpienie ofiarować dla dobra innych.

Tradycyjnie już w naszym biuletynie dział „Zapomniane Prawdy" i „Środowiska-Zwyczaje -Cywilizacje", w którym zastanawiamy się, na czym polega prawdziwa sztuka sakralna, co służy pobudzeniu naszej religijności, a co może w tym przeszkadzać. W dziale „Nasze Kampanie" relacjonujemy kolejne przedsięwzięcia związane z naszym apostolatem.

Wszystkich naszych Przyjaciół zachęcamy do pisania do naszej redakcji i dzielenia się swymi spostrzeżeniami i uwagami. Wszystkim ofiarodawcom, którzy tak hojnie nas wspierają, składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitwie. Tylko dzięki Wam, Drodzy Przyjaciele, możliwe stają się kolejne nasze kampanie i realizowanie celu, jakim jest budzenie polskich sumień i ożywianie aktywności katolików na chwałę Matki Bożej.
W Jezusie i Maryi


Sławomir Skiba, redaktor naczelny