Drodzy Przyjaciele,
Kiedy poruszyliśmy w jednym z ostatnich numerów „Przymierza z Maryją" problem opętania i skutków oddawania się zabobonnym praktykom, wzbudziło to duże zainteresowanie, które znalazło swoje odzwierciedlenie w pisanych przez Was do naszej redakcji listach. Z ich lektury, a także obserwacji dzisiejszego świata wynika, że szatańskie manifestacje, a w tym i opętania stanowią poważny problem. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom wielu naszych czytelników i aby przybliżyć ten problem wielu nieświadomym faktycznego zagrożenia, w tym numerze naszego pisma publikujemy rozmowę z rzymskim egzorcystą o. Gabrielem Amorthem. Dzięki swoim książkom, a przede wszystkim wieloletniej pracy, jest on najbardziej znanym egzorcystą na świecie. Przyjrzyjmy się zatem raz jeszcze zagrożeniom jakie niesie za sobą próba paktowania z szatanem.
 
Trwa jeszcze okres letniego wypoczynku, dlatego ks. Adam Martyna na stronach Słowo kapłana wyjaśnia na czym polega wypoczynek chrześcijański i jak dobrze wypocząć, aby móc później dobrze pracować. Dobrze koresponduje z nim także tekst w dziale Środowiska - Zwyczaje - Cywilizacje, gdzie tym razem możemy przeczytać komentarz Niewinność - mało podziwiana i rzadziej praktykowana.
 
Z życiem pełnego poświęcenia i dramatycznych walk patrona proboszczów św. Jana Marii Vianneya zapoznamy się w dziale Święte Wzory. Był on świętym proboszczem, który potrafił z maleńkiej, zapuszczonej moralnie i materialnie, wioski uczynić miejsce słynne na cały świat.
Z zalewem wulgarności i prymitywizmu, jaki nas zewsząd ogarnia, w dziale Rodzina walczy Agnieszka Stelmach, która opisuje, jaki wpływ na nas i nasze dzieci ma obcowanie z wulgarnym językiem.
 
O sile modlitwy, zawierzeniu św. Jana Bosko, możnym wstawiennictwie Najświętszej Panienki i święcie Wniebowzięcia przeczytamy na stronach działu Z dziecięcej biblioteczki. Do przeczytania tych i wszystkich pozostałych tekstów gorąco zachęcam, życząc owocnej lektury.

W Jezusie i Maryi
Sławomir Skiba,
redaktor naczelny