Drodzy Przyjaciele,
W ostatnim czasie przeżywaliśmy bolesne i podniosłe wydarzenia dla Kościoła Świętego. Najpierw byliśmy świadkami ostatnich chwil życia i przejścia do wieczności naszego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy w żałobie całego Kościoła po odejściu Wikariusza Chrystusowego i oczekiwaliśmy z nadzieją na nowy pontyfikat. Po dniach żałoby z radością usłyszeliśmy ożywcze dla Kościoła słowa Habemus Papam i jak z miłością żegnaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II, tak też z miłością przyjęliśmy Ojca Świętego Benedykta XVI. To były podniosłe dni dla Kościoła Świętego, który w tych bolesnych, a następnie radosnych chwilach po raz kolejny ukazał światu swoją wspaniałość. Tłumy, które w tych dniach, bez niczyjego wezwania, gromadziły się w Wiecznym Mieście, aby wyrazić swój szacunek i synowską ufność wobec Tronu św. Piotra, sprawiły, że w oczach świata znów rozbłysła nadprzyrodzona nieśmiertelność Świętego Kościoła katolickiego. Obecność tych milionów wiernych, którzy uznają w papieżach postaci o kluczowym znaczeniu dla losów świata, stanowi triumf Papiestwa. W synowskim hołdzie oddania Papiestwu i Wikariuszowi Chrystusowemu poświęcamy ten numer „Przymierza z Maryją".

Kontynuacją tematu głównego jest tekst ks. Adama Martyny w dziale Słowo Kapłana poświęcony kwestii nieomylności papieskiej, w którym przypomina zasady, na jakich opiera się ten dogmat naszej wiary.

W związku z miesiącem czerwcem poświęconym szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w dziale Lektura Duchowa wybrane fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej o Bożym Sercu.

O. Łukasz Karpiński SP przypomina w swoim tekście ważną dla naszego kraju rocznicę - 300 lat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce.
Jaki jest kierunek i cel rewolucji kulturalnej, która tak agresywnie próbuje zdominować nasze życie od najmłodszych lat? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w dziale Rodzina, w tekście zatytułowanym Rewolucja kulturalna. Ten tekst jest szczególnie ważny, aby móc zrozumieć, jakiego rodzaju niebezpiecznym modom ulegają, często nieświadomie, nasze dzieci.
Życzę wszystkim owocnej lektury.

W Jezusie i Maryi
Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
SPIS TREŚCI:
Przymierze z Maryją
22
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!