Drodzy Przyjaciele,

Poprzez adwentową pokutę, modlitwę i refleksję nad własnym życiem wchodzimy w radosny i błogosławiony czas świąt Bożego Narodzenia. Ileż wzbudzi on w nas radości, wspomnień, nadziei i wzniosłych pragnień?

Jest to z pewnością ten czas, w którym serca oczyszczone w sakramencie pokuty winny całą swoją ufność złożyć w betlejemskim żłóbku. Czekające nas święta Narodzenia Zbawiciela są kolejną okazją do postawienia na najważniejszym miejscu w życiu Tego, który dla naszego odkupienia narodził się w Betlejem.

Boże Narodzenie to czas, w którym nasze rodziny za pośrednictwem świętej Rodziny mogą otrzymać wiele łask, tak potrzebnych dzisiaj dla zachowania katolickiej tożsamości.

Ale są to nade wszystko święta dla tych opuszczonych, wzgardzonych, samotnych i prześladowanych dla imienia Boskiego Zbawiciela. Słodki czas łask rozlewanych na tych, którzy całą swoją ufność pokładają w Triumfie Króla Niebieskiego i Jego przykładem pouczeni jako dzieci oddają się w ramiona najlepszej z matek - Maryi.

W Jej ramionach nie może nas spotkać nic złego. Ona z najczulszą dobrocią i troską przygarnia nas do Niepokalanego Serca swego i oddaje swojemu Synowi. Sam zaś Zbawiciel - Jezus Chrystus, który od chwili narodzin doświadczył opuszczenia, wzgardy i prześladowań, wiernym swoim sługom udziela gościny przy betlejemskim żłóbku.

Aby ten wspaniały czas ożywił w nas gorące pragnienie nieustannego Bożego Narodzenia, zanurzmy się w lekturę „Przymierza z Maryją". Nad tym, jak odbudować w naszych rodzinach, wsiach i miastach dawną atmosferę świąt, zastanówmy się czytając tekst „Boże Narodzenie - tryumf niewinności nad grzechem".

O godności macierzyństwa i wielkim powołaniu matki, którego wzorem jest Najświętsza Maryja Panna przeczytamy na stronach „Rodzina". O cierpliwym znoszeniu cierpienia, odrzucenia, samotności i prześladowań dla Chrystusa opowie nam żywot św. Ojca Pio na stronach „Święte Wzory". Przykład św. Tereski od Dzieciątka Jezus w dziale „Lektura Duchowa" ukaże zmagania duszy i łaskę, którą ta wielka święta otrzymała w pewne święta Bożego Narodzenia. W „Słowie Kapłana" ks. Adam Martyna wyjaśni konieczność praktykowania cnót miłosierdzia co do duszy. O wiernej służbie Maryi i pragnieniu nieustannego pocieszania Pana Jezusa pouczy nas przykład bł. Franciszka Marto na stronach „Fatima". Młodzieży i starszym dedykujemy wspaniałą opowieść bożonarodzeniową w dziale "Stare Opowieści".

Wszystkim naszym Czytelnikom życzę wielu łask Bożych płynących ze stajenki betlejemskiej, opieki świętej Rodziny i sił do odbudowania Bożego Narodzenia w naszych rodzinach i społecznościach.
W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba,
redaktor naczelny