Lektura duchowa
 
O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny

Prawdę o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 roku, jednak była ona od dawna wyznawana w Kościele katolickim. Poniżej prezentujemy średniowieczny tekst o Wniebowzięciu, autorstwa włoskiego franciszkanina, generała zakonu, kardynała, teologa i filozofa – Mateusza z Aquasparta (ok. 1240–1302).

Wezbrane wody podniosły arkę wysoko ponad wodę (Rdz 7, 17). Tak wielka jest wspaniałość chwalebnej Dziewicy, którą Ona osiągnęła w swym Wniebowzięciu dziś obchodzonym, że nie potrafi tego wyrazić żaden język, ani ludzki, ani nawet anielski. Dlatego też Duch Święty opatrznościowo przedstawia ją w Piśmie Świętym przy pomocy różnych porównań i metafor oraz zapowiada przez liczne proroctwa. Między innymi Jej Wniebowzięcie jest oznaczone przez podniesienie arki. (…)

Wniebowzięcie było spowodowane przypływem Bożej łaski, dokonuje się ono bowiem nie przez naturę, lecz łaskę. Wezbrane wody podniosły arkę. Wezbranie wód oznacza pomnożenie łask. Woda bowiem w Piśmie Świętym symbolizuje łaskę, jak świadczą o tym słowa samego Zbawiciela: Kto wierzy we Mnie, temu strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (J 7, 38–39). Jako pełną takich wód, anioł pozdrowił Maryję słowami: Bądź pozdrowiona, łaski pełna (Łk 1, 28). Podmiotem zaś Wniebowzięcia jest Dziewica Maryja, której figurę stanowi arka: wezbrane wody podniosły arkę. Czytamy w psalmie: Powstań o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja święta arka (Ps 132, 8), co można by w ten sposób wyrazić: Panie Jezu Chryste, powstań z martwych i wejdź do miejsca Twego odpocznienia po prawicy Boga Ojca i niech przyłączy się i pójdzie za Tobą Twoja święta arka, czyli Twoja dziewicza Matka, którą sobie uświęciłeś, by z Niej zrodził się Najświętszy. Kresem tego wyniesienia jest wspaniałość chwały, której dostąpiła dzisiaj chwalebna Dziewica. Arka została podniesiona wysoko ponad ziemię. W tych słowach jest wskazany punkt wyjściowy, tj. niskość ziemi, oraz punkt docelowy, czyli wysokość i wzniosłość nieba. Hieronim mówi: Dziś chwalebna zawsze Dziewica została wyrwana z ziemi i z tego nic nieznaczącego świata i pewna co do swojej niezniszczalnej chwały, przyszła już do niebieskiego pałacu, gdzie na wysokościach króluje z Chrystusem jako Królowa świata (…).

 

 

Mateusz z Aquasparta, Z kazania I na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (fragment), w: Franciszkanie średniowieczni, Teksty o Matce Bożej, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1992, s. 86–87. Tytuł pochodzi od redakcji.


"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Cud nad Wisłą
Rok 2020 jest szczególny. Ogólnoświatowa panika wywołana epidemią koronawirusa; „antyrasistowska”, skrajnie równościowa i antychrześcijańska w swej istocie rewolta w USA i innych krajach świata; wszechobecny grzech, przedstawiany jako „prawo człowieka”; susza, powódź… Wszystko to ma miejsce 100 lat po śmierci fatimskiej wizjonerki, św. Hiacynty Marto; w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – „papieża Fatimy”, jak również wiek po Cudzie nad Wisłą, czyli (chwilowym) wypędzeniu z naszego kraju bolszewików, roznosicieli komunizmu – a więc błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Walczmy o Bożą Sprawę!

Irena Maria Pregler to młoda kobieta, dla której religia katolicka jest podstawą w życiu codziennym. Z wykształcenia jest grafikiem. Spełnia się̨ w projektowaniu, edycji książek i ilustracji. Dąży do tego, aby połączyć́ dwie najważniejsze dla siebie rzeczy: wiarę w Trójjedynego Boga i miłość́ do Ojczyzny ze swoją pracą zawodową. Od kilku lat wspiera Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Apostołem Fatimy jest od 2018 roku. Specjalnie dla „Przymierza z Maryją” opowiada, czym jest dla niej nasza duchowa rodzina.

 

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron – te słowa Najświętszej Maryi Panny skierowane do Łucji 13 czerwca 1917 roku w Fatimie, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Choć Matka Boża przemawiała do fatimskiej wizjonerki, to jednak w tych słowach zwraca się także do każdego z nas! Jest to prośba samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe. Naszym obowiązkiem, jako dzieci Bożych, jest spełnić Bożą Wolę i walczyć o jak największą chwałę dla Maryi, miłość do naszej Matki i Królowej, a tym samym o nawrócenie grzeszników. A przez nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca przyczynić się do zapowiadanego przez Nią triumfu Jej Niepokalanego Serca: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

Chciejmy ukryć się w Jej Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro. (…) Wszelką łaskę i wszystką przyjaźń z Bogiem, całą nieskazitelność w obliczu nieprzyjaciół Boga; wszelką prawdę przeciw kłamstwu; wszelkie zwycięstwo w obliczu trudów zbawienia; wszelką pogodę i radość w goryczach życia.

Przez Apostolat Fatimy głoszenie Orędzia Fatimskiego, kultu Niepokalanego Serca Maryi i miłości do naszej Matki Niebieskiej jest możliwe i szczególnie skuteczne. W tej walce dobra ze złem o dusze tych, co odwrócili się od Boga, stańmy po stronie naszej Królowej, o której św. Maksymilian Kolbe powiedział: Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie! Włączmy się jak najliczniej w to szlachetne dzieło, jakim jest Apostolat Fatimy, i walczmy o Bożą sprawę! Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

 

Opracował: Marcin Więckowski


Listy od Przyjaciół