Nasze kampanie
 
Nasze kalendarium
Z życia Klubów „Polonia Christiana”:


• 18 grudnia w Radomiu, oraz miesiąc później w Warce (18 stycznia), z uczestnikami spotkań zorganizowanych przez Kluby „Polonia Christiana” spotkał się red. Leszek Żebrowski. Wygłoszony przez niego wykład nosił tytuł: Mity przeciwko Polsce.

• 31 stycznia we Wrocławiu miała miejsce konferencja z cyklu Kryzys elit, kryzys kultury. Gościli na niej prof. Mieczysław Ryba oraz red. Leszek Żebrowski.

• 7 lutego w Toruniu prof. M. Ryba wygłosił wykład pt. Upadek utopii multi‑kulti. Spotkanie współorganizowała Korporacja Akademicka Kujawja.

• 14 lutego z mieszkańcami Skarżyska‑Kamiennej i okolic spotkał się prof. Ryba. Prelegent mówił o Tradycjach tolerancji w Polsce.

• 6 marca w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu Kryzys elit, kryzys kultury. Gościli na niej: ks. prof. Tadeusz Guz oraz prof. Ryba.

W pierwszych miesiącach roku Kluby „Polonia Christiana” zorganizowały cały szereg pokazów filmu Jarosława Mańki pt. Skarga. Projekcjom dokumentu, którego współproducentem był Instytut im. Ks. Piotra Skargi, towarzyszyły spotkania z reżyserem. Pokazy odbyły się:

• 4 stycznia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy na zaproszenie ks. Romana Kneblewskiego i miejscowej Akcji Katolickiej;

• 16 stycznia w Łodzi – pokaz współorganizowało Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich oraz Narodowa Łódź;

• 17 stycznia w Białymstoku – współorganizator Fundacja Obowiązek Polski;

• 18 stycznia w wileńskim Domu Kultury Polskiej;

• 21 lutego w Rzeszowie – wprowadzenie do filmu wygłosił prof. Mieczysław Ryba;

• 25 lutego w Radomiu – jedyny pokaz, na którym nie był obecny reżyser. Projekcja uświetniła finał konkursu zorganizowanego przez tamtejszą Akcję Katolicką na temat życia i działalności ks. Piotra Skargi.

W ostatnim czasie przedstawiciele Instytutu im. Ks. Piotra Skargi dwukrotnie spotkali się z darczyńcami: 21 grudnia ubiegłego roku gościli w Radomiu, a 18 lutego – w Grójcu.


Przygotował Adam Kowalik


"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Cud nad Wisłą
Rok 2020 jest szczególny. Ogólnoświatowa panika wywołana epidemią koronawirusa; „antyrasistowska”, skrajnie równościowa i antychrześcijańska w swej istocie rewolta w USA i innych krajach świata; wszechobecny grzech, przedstawiany jako „prawo człowieka”; susza, powódź… Wszystko to ma miejsce 100 lat po śmierci fatimskiej wizjonerki, św. Hiacynty Marto; w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – „papieża Fatimy”, jak również wiek po Cudzie nad Wisłą, czyli (chwilowym) wypędzeniu z naszego kraju bolszewików, roznosicieli komunizmu – a więc błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Walczmy o Bożą Sprawę!

Irena Maria Pregler to młoda kobieta, dla której religia katolicka jest podstawą w życiu codziennym. Z wykształcenia jest grafikiem. Spełnia się̨ w projektowaniu, edycji książek i ilustracji. Dąży do tego, aby połączyć́ dwie najważniejsze dla siebie rzeczy: wiarę w Trójjedynego Boga i miłość́ do Ojczyzny ze swoją pracą zawodową. Od kilku lat wspiera Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Apostołem Fatimy jest od 2018 roku. Specjalnie dla „Przymierza z Maryją” opowiada, czym jest dla niej nasza duchowa rodzina.

 

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron – te słowa Najświętszej Maryi Panny skierowane do Łucji 13 czerwca 1917 roku w Fatimie, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Choć Matka Boża przemawiała do fatimskiej wizjonerki, to jednak w tych słowach zwraca się także do każdego z nas! Jest to prośba samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe. Naszym obowiązkiem, jako dzieci Bożych, jest spełnić Bożą Wolę i walczyć o jak największą chwałę dla Maryi, miłość do naszej Matki i Królowej, a tym samym o nawrócenie grzeszników. A przez nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca przyczynić się do zapowiadanego przez Nią triumfu Jej Niepokalanego Serca: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

Chciejmy ukryć się w Jej Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro. (…) Wszelką łaskę i wszystką przyjaźń z Bogiem, całą nieskazitelność w obliczu nieprzyjaciół Boga; wszelką prawdę przeciw kłamstwu; wszelkie zwycięstwo w obliczu trudów zbawienia; wszelką pogodę i radość w goryczach życia.

Przez Apostolat Fatimy głoszenie Orędzia Fatimskiego, kultu Niepokalanego Serca Maryi i miłości do naszej Matki Niebieskiej jest możliwe i szczególnie skuteczne. W tej walce dobra ze złem o dusze tych, co odwrócili się od Boga, stańmy po stronie naszej Królowej, o której św. Maksymilian Kolbe powiedział: Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie! Włączmy się jak najliczniej w to szlachetne dzieło, jakim jest Apostolat Fatimy, i walczmy o Bożą sprawę! Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

 

Opracował: Marcin Więckowski


Listy od Przyjaciół