Strony Maryjne
 
Matka Boża Wąbrzeska

 Są w naszym kraju wyjątkowe sanktuaria, w których króluje Boża Rodzicielka, przedstawiana w stanie błogosławionym. Jedno z nich znajduje się w Wąbrzeźnie, niewielkim miasteczku na Kujawach, oddalonym niespełna 50 km na północ od Torunia. Do tego pięknie położonego miejsca, otoczonego jeziorami, licznie przybywają małżeństwa oczekujące potomstwa i starające się o nie.

Cudowny wizerunek Matki Bożej Wąbrzeskiej znajduje się w ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Przedstawia Maryję w aureoli z 12 gwiazd, z lilią w prawej dłoni. Matka Boża przyodziana w czerwoną tunikę i ciemnoniebieski płaszcz stoi na globie ziemskim, depcząc głowę oplatającego go węża – symbol szatana. Lilia znamionuje Niepokalane Poczęcie, a wieniec z gwiazd zapowiada Jej zwycięstwo. Osobliwością wąbrzeskiego obrazu jest przedstawienie Matki Bożej w stanie błogosławionym. Co ciekawe, odkryto to dopiero w 1971 roku, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.


Kult maryjny w Wąbrzeźnie trwa od przeszło 400 lat i zrodził się, zanim przybył tu cudowny wizerunek. Jego początki wiązać należy z powstałym w 1593 roku Bractwem Literackim, którego jednym z głównych celów było szerzenie kultu Matki Bożej. W 1667 roku w jego miejsce erygowano Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zatwierdzone ostatecznie przez papieża bł. Innocentego XI w 1684 roku. Widząc, jak prężnie rozwija się ta wspólnota, bp Kazimierz Jan Opaliński w 1685 roku zezwolił na przeniesienie z pobliskiego Kowalewa Pomorskiego łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Niepokalanie ­Poczętej.


Z tym wydarzeniem wiąże się pewna opowieść. Podczas uroczystej procesji, w której niesiono obraz do Wąbrzeźna, pielgrzymi zadeptali pola i uprawy rosnące przy drodze do kościoła. Na drugi dzień okazało się jednak, że zboże znów mieni się świeżymi kłosami, a zbiory z tych łanów były obfitsze niż kiedykolwiek. Miał to być pierwszy cud za przyczyną Matki Bożej, zwanej od tej pory Wąbrzeską. Dziś w kronikach parafialnych odnajdziemy liczne opisy łask i uzdrowień jakie na przestrzeni lat miały tutaj miejsce. Potwierdzają je licznie zgromadzone wota. Obecnie w korespondencji przychodzącej do parafii, obok próśb, można znaleźć podziękowania za uzyskane zdrowie, dar macierzyństwa i ojcostwa, łaskę nawrócenia. Kult Matki Bożej Wąbrzeskiej jest ukierunkowany na życie. Przy sanktuarium powstał ośrodek ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego celem jest modlitewna obrona życia nienarodzonych.

DMB


Redakcja dziękuje Pani Danucie Wadych z Wąbrzeźna za inspirację i informacje nt. Matki Bożej Wąbrzeskiej


"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Cud nad Wisłą
Rok 2020 jest szczególny. Ogólnoświatowa panika wywołana epidemią koronawirusa; „antyrasistowska”, skrajnie równościowa i antychrześcijańska w swej istocie rewolta w USA i innych krajach świata; wszechobecny grzech, przedstawiany jako „prawo człowieka”; susza, powódź… Wszystko to ma miejsce 100 lat po śmierci fatimskiej wizjonerki, św. Hiacynty Marto; w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – „papieża Fatimy”, jak również wiek po Cudzie nad Wisłą, czyli (chwilowym) wypędzeniu z naszego kraju bolszewików, roznosicieli komunizmu – a więc błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Walczmy o Bożą Sprawę!

Irena Maria Pregler to młoda kobieta, dla której religia katolicka jest podstawą w życiu codziennym. Z wykształcenia jest grafikiem. Spełnia się̨ w projektowaniu, edycji książek i ilustracji. Dąży do tego, aby połączyć́ dwie najważniejsze dla siebie rzeczy: wiarę w Trójjedynego Boga i miłość́ do Ojczyzny ze swoją pracą zawodową. Od kilku lat wspiera Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Apostołem Fatimy jest od 2018 roku. Specjalnie dla „Przymierza z Maryją” opowiada, czym jest dla niej nasza duchowa rodzina.

 

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron – te słowa Najświętszej Maryi Panny skierowane do Łucji 13 czerwca 1917 roku w Fatimie, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Choć Matka Boża przemawiała do fatimskiej wizjonerki, to jednak w tych słowach zwraca się także do każdego z nas! Jest to prośba samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe. Naszym obowiązkiem, jako dzieci Bożych, jest spełnić Bożą Wolę i walczyć o jak największą chwałę dla Maryi, miłość do naszej Matki i Królowej, a tym samym o nawrócenie grzeszników. A przez nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca przyczynić się do zapowiadanego przez Nią triumfu Jej Niepokalanego Serca: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

Chciejmy ukryć się w Jej Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro. (…) Wszelką łaskę i wszystką przyjaźń z Bogiem, całą nieskazitelność w obliczu nieprzyjaciół Boga; wszelką prawdę przeciw kłamstwu; wszelkie zwycięstwo w obliczu trudów zbawienia; wszelką pogodę i radość w goryczach życia.

Przez Apostolat Fatimy głoszenie Orędzia Fatimskiego, kultu Niepokalanego Serca Maryi i miłości do naszej Matki Niebieskiej jest możliwe i szczególnie skuteczne. W tej walce dobra ze złem o dusze tych, co odwrócili się od Boga, stańmy po stronie naszej Królowej, o której św. Maksymilian Kolbe powiedział: Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie! Włączmy się jak najliczniej w to szlachetne dzieło, jakim jest Apostolat Fatimy, i walczmy o Bożą sprawę! Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

 

Opracował: Marcin Więckowski


Listy od Przyjaciół