Nasze kampanie
 
Wspieramy powodzian

Ostatnia powódź spowodowała ogromne szkody w wielu rejonach kraju. W akcję pomocy powodzianom włączył się także Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Ze względu na rozmiar klęski i brak wsparcia ze strony państwa w Sandomierzu i okolicy, postanowiliśmy właśnie na tym terenie skoncentrować pomoc. Dzięki naszym darczyńcom udało się zakupić i przekazać tamtejszym ratownikom PCK dwa namioty pneumatyczne, pojazd terenowy quad oraz krótkofalówki. Ponadto przedstawiciele Instytutu dostarczyli na tamte tereny 1000 Cudownych Medalików, które zostały rozprowadzone wśród poszkodowanych. Oba namioty mogą służyć jako polowe ambulatoria medyczne. Większy ma powierzchnię 38 m2. Można go postawić w terenie w ciągu kilku minut. Mniejszy o powierzchni 16 m2 jest z nim kompatybilny i w razie potrzeby mogą być połączone.

Po terenie objętym powodzią sandomierscy ratownicy poruszali się przekazanym przez nasz Instytut quadem Yamacha Grizzly. – Quad już sprawdził się w akcji. Ma niesamowitą moc – podkreśla ratownik medyczny Łukasz Chorzępa, szef Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz. – Jest tak lekki, że mogą go przenieść dwie osoby. Wody się nie boi. W zanurzeniu może iść praktycznie po siedzenie – chwali pojazd, demonstrując jego możliwości. – Nie ma lepszego sprzętu – dodaje.

Na prośbę PCK zakupiliśmy również dla ratowników 10 krótkofalówek. – Dzięki Instytutowi jesteśmy teraz potentatami, jeśli chodzi o posiadany sprzęt – cieszy się prezes Zarządu Rejonowego PCK w Sandomierzu Leopold Wójcik, ratownik kierowca.

Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz, do której cały ten sprzęt trafił, przekazała na ręce prezesa naszego Instytutu, Sławomira Olejniczaka tabliczkę pamiątkową jako podziękowanie za wsparcie i okazaną pomoc w działaniach ratowniczych.

Ze swej strony pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym czytelnikom, darczyńcom i przyjaciołom, którzy z tak wielką hojnością odpowiedzieli na apel o przekazanie datków na pomoc dla powodzian. Odzew z jakim się on spotkał przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrane środki przekazane zostaną na dalszą pomoc dla osób poszkodowanych przez żywioł.

"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Cud nad Wisłą
Rok 2020 jest szczególny. Ogólnoświatowa panika wywołana epidemią koronawirusa; „antyrasistowska”, skrajnie równościowa i antychrześcijańska w swej istocie rewolta w USA i innych krajach świata; wszechobecny grzech, przedstawiany jako „prawo człowieka”; susza, powódź… Wszystko to ma miejsce 100 lat po śmierci fatimskiej wizjonerki, św. Hiacynty Marto; w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – „papieża Fatimy”, jak również wiek po Cudzie nad Wisłą, czyli (chwilowym) wypędzeniu z naszego kraju bolszewików, roznosicieli komunizmu – a więc błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Walczmy o Bożą Sprawę!

Irena Maria Pregler to młoda kobieta, dla której religia katolicka jest podstawą w życiu codziennym. Z wykształcenia jest grafikiem. Spełnia się̨ w projektowaniu, edycji książek i ilustracji. Dąży do tego, aby połączyć́ dwie najważniejsze dla siebie rzeczy: wiarę w Trójjedynego Boga i miłość́ do Ojczyzny ze swoją pracą zawodową. Od kilku lat wspiera Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Apostołem Fatimy jest od 2018 roku. Specjalnie dla „Przymierza z Maryją” opowiada, czym jest dla niej nasza duchowa rodzina.

 

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron – te słowa Najświętszej Maryi Panny skierowane do Łucji 13 czerwca 1917 roku w Fatimie, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Choć Matka Boża przemawiała do fatimskiej wizjonerki, to jednak w tych słowach zwraca się także do każdego z nas! Jest to prośba samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe. Naszym obowiązkiem, jako dzieci Bożych, jest spełnić Bożą Wolę i walczyć o jak największą chwałę dla Maryi, miłość do naszej Matki i Królowej, a tym samym o nawrócenie grzeszników. A przez nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca przyczynić się do zapowiadanego przez Nią triumfu Jej Niepokalanego Serca: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

Chciejmy ukryć się w Jej Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro. (…) Wszelką łaskę i wszystką przyjaźń z Bogiem, całą nieskazitelność w obliczu nieprzyjaciół Boga; wszelką prawdę przeciw kłamstwu; wszelkie zwycięstwo w obliczu trudów zbawienia; wszelką pogodę i radość w goryczach życia.

Przez Apostolat Fatimy głoszenie Orędzia Fatimskiego, kultu Niepokalanego Serca Maryi i miłości do naszej Matki Niebieskiej jest możliwe i szczególnie skuteczne. W tej walce dobra ze złem o dusze tych, co odwrócili się od Boga, stańmy po stronie naszej Królowej, o której św. Maksymilian Kolbe powiedział: Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie! Włączmy się jak najliczniej w to szlachetne dzieło, jakim jest Apostolat Fatimy, i walczmy o Bożą sprawę! Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

 

Opracował: Marcin Więckowski


Listy od Przyjaciół