Strony Maryjne
 
Wambierzycka Królowa Rodzin
Na skraju Kotliny Kłodzkiej u podnóża Gór Stołowych znajduje się malowniczo położone sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Jego początki sięgają pierwszej połowy trzynastego wieku. Wtedy to według tradycji niewidomy Jan z Raszewa podczas modlitwy pod figurą Matki Bożej zawieszonej na lipie, odzyskał wzrok. Zdarzenie to uznano za cudowne, a wieść o nim rozeszła się po okolicy. Od tego czasu zaczęły tu przybywać rzesze pielgrzymów.

Jan z Raszewa, jako wyraz wdzięczności, wystawił pod drzewem kamienny ołtarz, obok którego stanął wkrótce drewniany kościółek. Obecna świątynia powstała na początku osiemnastego stulecia w stylu włoskiego baroku. W krużgankach kościoła przechowywane są pamiątki po pierwszej świątyni: ołtarz, chrzcielnica i lichtarz. Największym jednak skarbem tej bazyliki jest mała, ledwo 28-centymentrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus z 1380 roku. Przedstawia Maryję w całej postaci z Dzieciątkiem na prawej ręce, w lewej zaś trzymającą owoc granatu, symbol ludzkości. Cudowna figurka została umieszczona na tronie w ołtarzu głównym. Nad figurą dwaj aniołowie trzymają tarczę z łacińskim napisem: Oto Matka Boża, Oto Matka Odkupiciela. Dookoła wyeksponowane są liczne wota.

17 sierpnia 1980 roku odbyła się uroczysta koronacja figury. W imieniu Ojca Świętego korony papieskie włożył na głowy Matki Bożej i Dzieciątka prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Kult maryjny trwa w Wambierzycach od ponad 800 lat. Przez wieki przybywali tu pątnicy z całego regionu. Do swej Królowej przychodzą całe rodziny modlić się o zdrowie, trwałość związków małżeńskich oraz spokój domowego ogniska. Najważniejszy odpust w sanktuarium odbywa się 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Tłumy wiernych gromadzą się tu również w Wielkim Tygodniu podczas inscenizacji misterium Męki Pańskiej. Sanktuarium otacza bowiem jedna z największych i najwspanialszych kalwarii w Europie. Powstała z inicjatywy właściciela Wambierzyc Daniela von Osterberga prawie równocześnie z budową sanktuarium. Kalwaria ta jest niczym małe miasteczko rozsiane na wambierzyckich wzgórzach, w którym wznoszą się 92 kaplice, liczne krzyże i figury ilustrujące wydarzenia Męki Pańskiej, sceny z życia Matki Bożej oraz sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Stąd też Wambierzyce określane są mianem „Dolnośląskiego Jeruzalem”.

DMB

"Przymierze z Maryją" dociera regularnie do ponad 430 tysięcy osób. Dołącz do grona naszych Przyjaciół i zostań stałym czytelnikiem czasopisma.

NAJNOWSZE WYDANIE:
Cud nad Wisłą
Rok 2020 jest szczególny. Ogólnoświatowa panika wywołana epidemią koronawirusa; „antyrasistowska”, skrajnie równościowa i antychrześcijańska w swej istocie rewolta w USA i innych krajach świata; wszechobecny grzech, przedstawiany jako „prawo człowieka”; susza, powódź… Wszystko to ma miejsce 100 lat po śmierci fatimskiej wizjonerki, św. Hiacynty Marto; w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – „papieża Fatimy”, jak również wiek po Cudzie nad Wisłą, czyli (chwilowym) wypędzeniu z naszego kraju bolszewików, roznosicieli komunizmu – a więc błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie.

UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!
 
Walczmy o Bożą Sprawę!

Irena Maria Pregler to młoda kobieta, dla której religia katolicka jest podstawą w życiu codziennym. Z wykształcenia jest grafikiem. Spełnia się̨ w projektowaniu, edycji książek i ilustracji. Dąży do tego, aby połączyć́ dwie najważniejsze dla siebie rzeczy: wiarę w Trójjedynego Boga i miłość́ do Ojczyzny ze swoją pracą zawodową. Od kilku lat wspiera Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Apostołem Fatimy jest od 2018 roku. Specjalnie dla „Przymierza z Maryją” opowiada, czym jest dla niej nasza duchowa rodzina.

 

Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron – te słowa Najświętszej Maryi Panny skierowane do Łucji 13 czerwca 1917 roku w Fatimie, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Choć Matka Boża przemawiała do fatimskiej wizjonerki, to jednak w tych słowach zwraca się także do każdego z nas! Jest to prośba samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe. Naszym obowiązkiem, jako dzieci Bożych, jest spełnić Bożą Wolę i walczyć o jak największą chwałę dla Maryi, miłość do naszej Matki i Królowej, a tym samym o nawrócenie grzeszników. A przez nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca przyczynić się do zapowiadanego przez Nią triumfu Jej Niepokalanego Serca: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

Chciejmy ukryć się w Jej Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro. (…) Wszelką łaskę i wszystką przyjaźń z Bogiem, całą nieskazitelność w obliczu nieprzyjaciół Boga; wszelką prawdę przeciw kłamstwu; wszelkie zwycięstwo w obliczu trudów zbawienia; wszelką pogodę i radość w goryczach życia.

Przez Apostolat Fatimy głoszenie Orędzia Fatimskiego, kultu Niepokalanego Serca Maryi i miłości do naszej Matki Niebieskiej jest możliwe i szczególnie skuteczne. W tej walce dobra ze złem o dusze tych, co odwrócili się od Boga, stańmy po stronie naszej Królowej, o której św. Maksymilian Kolbe powiedział: Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie! Włączmy się jak najliczniej w to szlachetne dzieło, jakim jest Apostolat Fatimy, i walczmy o Bożą sprawę! Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

 

Opracował: Marcin Więckowski


Listy od Przyjaciół